Město Polička

Novoroční pozdravení starosty města

Vážení a milí přátelé,

po dlouhých dvou letech celosvětové pandemické krize, kdy jsme již s velikou nadějí vyhlíželi konec potíží, začala rovněž nikým neočekávaná nešťastná situace na Ukrajině.

Místo tolik toužebně vyhlíženého a potřebného zklidnění zachvátily značnou část světa, především Evropu, nemalé hospodářské problémy a strach, aby konflikt nepřerostl do celoevropského potažmo světového válečného stavu.

Pandemií značně vyčerpané světové hospodářství čelí dalším obrovským výdajům, které ukrajinské bojiště přináší, včetně oběti nejvyšší v podobě tisíců mrtvých vojáků a civilistů.

Šílené zdražení energií má velice vážné dopady na miliony domácností a firem všech velikostí. Národní rozpočty jednotlivých států jsou vyčerpané a čelí obřím deficitům a nikdo neví, jaký bude další vývoj a kdy se současný neutěšený stav podaří dostat pod kontrolou.

Hospodářská a rozpočtová situace je v naší zemi také na pováženou a bohužel vše zhoršuje i zbytečně vypjatá politická situace, kdy v těžkých časech místo hledání a posilování národní jednoty opakovaně dochází k falešnému hašteření.

Pro Poličku byl rok 2022 rokem opět úspěšným. Mnohé se podařilo opravit, případně nově postavit. Důležitou skutečností je, že dokážeme stále hospodařit bez lehkovážného zadlužování. Je přirozené, že máme a musíme mít stále mnoho cílů, které bychom rádi v nejbližších letech realizovali.

Hlavní a stálou snahou musí být město i nadále udržovat a rozvíjet. Úspěch tohoto věčného a trvalého cíle bude záležet na každém jednom z nás, na naší ochotě pro naše město pracovat a to především v podobě každodenních starostí a péči o své rodiny a domovy.

Za celý a úspěšný rok 2022 Vám s velikou úctou děkuji a do roku nového přeji hlavně zdraví, lásku a tolik důležitý mír.

Jaroslav Martinů, starosta města