Město Polička

Setkání s podnikateli

Tradiční slavnostní setkání vedení města s podnikateli, kteří působí na území Poličky se konalo v pondělí 16. ledna 2023. Starosta Jaroslav Martinů společně s místostarostou Pavlem Štefkou ocenili nezastupitelný přínos podnikatelského sektoru pro rozvoj města a celého regionu, poděkovali za významnou finanční podporu neziskových organizací, zejména sportovních klubů a kultury. Zástupci vedení města Poličky informovali hosty o projektech, které chce město v nejbližší době realizovat. Došlo i na tradiční „kolečko“, kdy podnikatelé představili své firmy a hodnotili současné největší problémy, ale i úspěchy. 

A jaké konkrétní myšlenky považuje starosta města v současné době za stěžejní? „Zásadním tématem v současné době a také pro nejbližší roky je posílení dostupného bydlení. Od většiny podnikatelů jsme slyšeli, že hlavním problémem této doby je nedostatek odborných pracovníků všech profesí.

Jsem velmi rád, že již nejméně 2 roky jednáme s klíčovými podnikateli, kteří zaměstnávají stovky lidí, o výstavbě bytových domů, které by firmy zainvestovaly. Domy s nájemními byty by sloužily k získávání a stabilizaci dalších pracovníků nezbytných pro provozy firem.  Mám za to, že v současné době si naše město nemůže dovolit stamilionové náklady pro výstavbu bytových domů, které by se hradily z úvěrů s pětiprocentním úrokem. Věřím a mám velká očekávání, že tato forma je skvělým řešením pro naše město,“ vyjadřuje Jaroslav Martinů.  

Místostarosta Pavel Štefka hodnotí setkání s podnikateli takto: „Setkání mělo velmi pozitivní atmosféru, osobně si našich místních podnikatelů velmi vážím a přeji všem, aby se jim i přes nelehkou dobu dařilo co nejlépe.“

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města