Město Polička

Informace o množství vytříděného elektroodpadu v roce 2022 (Elektrowin, a.s.)

Informace o množství vytříděného elektroodpadu v roce 2022 a co jsme tím udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Město Polička může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 40,56 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně 4,66 kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení (viz. příloha) o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 484 tun. Tipnete si, kolik stromů pohltí stejné množství CO2? 187!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 23 779 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 890 krát.

Došlo také k úspoře 244 785,11 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 244 786 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 23 457 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 962 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 815 kg mědi, což stačí pro ražbu 144 929 1€ mincí, nebo 998 kg hliníku, který by stačil na výrobu 66 568 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!