Město Polička

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Poličce

IV. ETAPA NPO 1/2022

ČÍSLO PROJEKTU: 2182000016

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ – KOMPONENTA 2.2.2 NPO

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.