Město Polička

Divadelní abonmá podzim 2023

Noví zájemci o divadelní předplatné mají ve dnech 11. – 14. 7. 2023 vždy v době 8 – 12 / 13 – 16 hod. možnost zakoupit v kanceláři Tylova domu abonentní vstupenky na podzimní divadelní cyklus. Abonentní vstupenky je možné objednat také e-mailem na adresu tyluvdum@tyluvdum.cz do 31. 7. 2023 v případě, že předplatné bude uhrazeno bezhotovostně převodem na účet Tylova domu. Do objednávky abonentek je nutné uvést jméno a příjmení, telefonní číslo a preferenci řady v sále.

Všichni předplatitelé získají jako bonus volný vstup na všechna představení XIII. ročníku nesoutěžní přehlídky ochotnických divadelních souborů Zákrejsova Polička.

Podrobné informace k nabídce a objednávkám podzimního divadelního abonentního cyklu jsou dostupné na našich webových stránkách v sekci Předplatné - Divadelní abonmá.