Město Polička

Pracovní léto v ZŠ Na Lukách

Další nové technické vybavení a novinky čekaly se začátkem školního roku zaměstnance a žáky na Základní škole Na Lukách v Poličcee.  Od začátku letních prázdnin zde pokračovala 3. etapa realizace vzduchotechniky, a to v tělocvičně školy. Konkrétně práce zahrnovaly instalaci vzduchotechnických jednotek s vysoko účinnou rekuperací tepelné energie a rozvodů vzduchu. Zároveň proběhla rekonstrukce sociálního zařízení ve školní jídelně.

Souběžně se 3. etapou došlo ke stavebním úpravám chodby stravovacího pavilonu - rekonstrukce rozvodů kanalizace pro sociální zařízení, oprava podlahové konstrukce vestibulu před jídelnou, položení nové dlažby.

Předpokládané náklady celé akce roku 2023 jsou 3 miliony Kč (dotace ve výši 600. 000,- Kč).

Pro informaci jen připomínáme - celkové výdaje za 1. etapu – rok 2021: 11. 821. 400,-Kč (dotace 3.909.000,- Kč). Celkové výdaje za 2. etapu – rok 2022: 13. 965. 300,- Kč (dotace 3. 629. 000,- Kč).

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města