Město Polička

Finanční podpora pro stomatologa

Město Polička nutně potřebuje a hledá stomatologa!

Vedení města si uvědomuje důležitost zajištění zubní péče pro občany Poličky a dělá vše pro to, aby se situace zlepšila (komunikace s VZP, jednání s ostatními lékaři, případná pomoc se zajištěním ordinace, řešení bytové otázky, finanční motivace apod.).

V Poličce, v průběhu posledních let, ukončilo poskytování stomatologické péče několik lékařů.  Město kontaktovalo i VZP, která opakovaně vyhlašuje výběrová řízení, bohužel, nikdo se dosud nepřihlásil. Zároveň proběhla jednání vedení města s několika poličskými stomatology, kteří mohou poskytnout vhodné prostory pro ordinaci.

Ze zkušeností z jiných měst vyplývá, že by mohla pomoci finanční motivace na nově zřízenou ordinaci za předpokladu, že bude provozována po určenou dobu. Město Polička je připraveno poskytnout maximální součinnost při zajištění bydlení a vybavení ordinace, pokud to bude potřeba. 

Z tohoto důvodu město připravilo pobídku zahrnující poskytnutí finančního příspěvku ve výši 800 000 Kč na zřízení, dovybavení a provoz stomatologické ordinace v Poličce, za podmínky, že bude provozována po dobu 5 let v Poličce. Zastupitelstvo města na svém zářijové jednání příslušnou finanční částku potvrdilo, a tím kroky vedení města k zajištění stomatologické péče v Poličce podpořilo.

Věříme, že stomatologa pro Poličku najdeme!

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města