Město Polička

obrázek

Šaty dělaj Martinů nebo snad Martinů dělaj šaty?

Šaty dělaj Martinů nebo snad Martinů dělaj šaty?

Nová výstava poličského muzea Šaty dělaj´Martinů provede proměnami odívání během necelých 70 let života skladatele Bohuslava Martinů.  Doby, kdy se ještě držel maminčiny sukně, kdy se pak za každou sukní otočil, až do dne D, kdy byla ruka v rukávě. Ukáže skladatelovy životní epochy úspěšné, kdy s ním lidé jednali v rukavičkách, i neúspěšné doby utahování opasků, kdy mu opravdu teklo do bot. Doby pokrokové, pulzující, moderní, ale i kruté a ostudné ... doby let 1890 až 1959!

Výstava konaná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a města Polička představí jedinečné kusy šatstva pocházející nejen z poličských muzejních sbírek, ale také zapůjčené z Moravského zemského muzea v Brně, Východočeského muzea v Pardubicích, Regionálního muzea ve Skutči a Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Bude doplněna i řadou zajímavých módních doplňků a vyobrazeními z dobových časopisů. „Návštěvníci se dozví nejen o obecném vývoji módy, ale také o tom, jak se v dané době oblékali členové rodiny Martinů za Rakouska-Uherska i v Československu, v Paříži a v USA, jak dokládají četné rodinné fotografie.“ uvádí kurátorka výstavy etnografka Mgr. Stanislava Cafourková.

A proč ona přesmyčka, že Martinů dělaj´ šaty? „Téma odívání bylo rodině Martinů blízké, vždyť sestra a manželka skladatele byly švadleny, maminka pradlena a tatínek švec – rodina tedy šacením de facto žila! A tak můžeme název výstavy chápat dvojsmyslně: nejen jako parafrázi refrénu slavné werichovské písničky, ale také v opačném pořadí slov.“ vysvětluje Cafourková.

Výstava tak nabídne zajímavé propojení dvou témat – proměny odívání a života hudebního skladatele, poličského rodáka, Bohuslava Martinů. Odhalíte rozdíly mezi módními trendy jednotlivých období? Zajímá vás, kdy začaly ženy chodit v kalhotách? Zaujme vás více móda z Bohuslavova mládí nebo elegance jeho francouzské manželky Charlotty? Jak vypadala dobová reklama s hudbou Bohuslava Martinů? Přijďte na výstavu Šaty dělaj´Martinů, která se v Městském muzeu a galerii Polička koná od 24. září do 31. prosince 2023.