Město Polička

Omezení hazardu v Poličce

Zastupitelstvo města Poličky se na svém zasedání 7. září 2023 mimo jiné zabývalo důležitým tématem omezení hazardu na území města.  Rada města doporučila ZM svým usnesením ze srpna tohoto roku vydat Obecně závaznou vyhlášku města Poličky o regulaci provozování hazardních her. Její příprava trvala vzhledem k právní složitosti celého problému více než dva měsíce.

Vyhláška měla regulovat místa provozování hazardních her na území našeho města.  Konkrétně zakazuje provozovny, jejichž vchod se nachází v okruhu do 150 metrů od budov mateřských, základních, středních škol a také základní umělecké školy. Tento okruh zahrnuje i oba poličské kostely.  Zásadní je také zákaz umístění těchto provozoven v historickém centru města – Palackého náměstí.

Rada města tuto vyhlášku považuje za nezbytné opatření, které znamená ochranu zejména dětí a mládeže před vlivem hazardních her a zároveň důrazně upozorňuje všechny případné budoucí zájemce o tento způsob podnikání, že Polička není ochotna tento byznys nechat na svém území volně růst. 

Koaliční zastupitelé v tuto chvíli nesouhlasí s variantou úplného plošného zákazu hazardu na celém území města Poličky. Ten by totiž znamenal citelný zásah do rozpočtu, a to téměř ze dne na den, tedy již pro rok 2024. Příjem města z výnosu hazardních her tak, jak je v současnosti přerozděluje stát, představoval jen za posledních 5 let cca 54 mil. Kč (2018-2022). Tyto peníze jsou jako součást celkového balíku výdajů samozřejmě investovány zpátky do našeho města a ve prospěch našich občanů.

Po dlouhé diskusi, která trvala více než hodinu, vyhláška zastupitelstvem schválena nebyla. Pro přijetí hlasovalo 10 z 11 přítomných zastupitelů koalice (jeden zastupitel se zdržel pro střet zájmů), všichni opoziční zastupitelé se při hlasování zdrželi, když před tím nebyl přijat jejich návrh pro plošný zákaz hazardu ve městě („pro“ návrh zákazu hlasovalo 7 opozičních zastupitelů, 10 hlasů koalice bylo proti, 1 se zdržel). Pro přijetí usnesení je třeba minimálně 11 hlasů.

Zájem koalice na regulaci hazardu podle vyjádření vedení města nadále trvá, jednou ze zvažovaných variant je i opětovné předložení návrhu omezující vyhlášky na některém z příštích zasedání ZM.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města