Město Polička

obrázek

Polička 1938  

Polička 1938  

Gymnázium Polička chystá na konec prvního říjnového týdne připomenutí událostí z roku 1938, při kterých došlo k zabrání většinově české Poličky okupační německou armádou, k vytvoření demarkační linie a násilnému rozdělení města na českou a německou část. Tyto události si díky podpoře Města Polička a také díky spolupráci s dalšími institucemi připomeneme vzpomínkovými akcemi v pátek a sobotu 6. a 7. října 2023. Z programu stojí za zmínku především páteční beseda podcastu Přepište dějiny v unikátním prostoru půdy kostela sv. Jakuba (z besedy vznikne poličský díl tohoto oblíbeného podcastu), vernisáž výstavy dobových fotografií a křest nového vydání publikace Polička za mnichovské krize Mgr. Stanislava Konečného či odhalení pamětní desky na domě čp. 22 v Masarykově ulici a uctění památky obránců našich hranic. Děkujeme, že si s námi připomínáte naši společnou historii.

 

 

Vzpomínková akce k 85. výročí německé okupace Poličky - program

pátek 6. října

10:00 - přednáškové dopoledne pro studenty Gymnázia Polička

16:30 -  půdní prostor kostela sv. Jakuba - setkání s pány Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem při natáčení podcastu Přepište dějiny Poličky o vypjatých dnech v našem městě mezi 10. říjnem a 24. listopadem 1938 

18:30 -  most v městském parku -  vernisáž výstavy dobových fotografií a křest nového vydání publikace Polička za mnichovské krizie Mgr. Stanislava Konečného

sobota 7. října

9:30 - Palackého náměstí -  dobová dynamická ukázka klubů vojenské a policejní historie.

10:30 - Masarykova ulice 22 -  pietní akt a odhalení pamětní desky připomínající šestitýdenní okupaci Poličky na podzim 1938 a uctění památky obránců našich hranic

Po celé sobotní dopoledne Vás na sladké občerstvení v dobovém duchu zve Cukrárna Černý.


 
Ve školách se mnohdy učíme, že přijetím mnichovského diktátu 30. září 1938 se Československá republika vzdala bez boje svého pohraničí. Není to ale pravda. Především v září 1938 probíhaly v našem pohraničí boje československých bezpečnostních složek s povstalými sudetskými Němci, následované boji s maďarskou a polskou menšinou. Nepokoje byly tak rozsáhlé, že bychom je mohli přirovnat k nevypsané válce. Tíhu bojů nesli vedle civilních obyvatel především příslušníci ozbrojených složek: vojáci, četníci, policisté, příslušníci finanční stráže... Hrdinové, z nichž mnozí při obraně vlasti padli, byli raněni či odvlečeni za hranice. 
 
Polička se sice nacházela hluboko ve vnitrozemí a krvavé pohraniční boje se jí tak vyhnuly, ale přesto ležela na jakési pomyslné jazykové hranici. Na východ od Poličky v okolí Svitav a Moravské Třebové se totiž rozkládala téměř čistě německy osídlená oblast tzv. Hřebečska, jež měla na základě mnichovského diktátu připadnout Německé říši. Na samotné hranici Německu postoupeného území se však ocitla i ryze česká Polička. Ta byla 10. října 1938 německou armádou skutečně obsazena a po dobu šesti týdnů neprávem okupována. 
 
Vzhledem k tomu, že letos od těchto událostí uplyne přesně 85 let, rozhodlo se Gymnázium Polička za finanční podpory Městského úřadu Polička a za přispění Městského muzea a galerie Polička uspořádat ve dnech 6. a 7. října 2023 vzpomínkovou akci věnovanou událostem roku 1938 a památce obránců našich hranic. 
 
Zveme všechny zájemce o moderní historii v pátek 6. října v 16.30 do půdního prostoru kostela sv. Jakuba Většího na setkání s pány Martinem Gromanem a Michalem Stehlíkem při natáčení podcastu Přepište dějiny Poličky o vypjatých dnech v našem městě mezi 10. říjnem a 24. listopadem 1938 či na vernisáž výstavy dobových fotografií do parku v 18.30.

V sobotu 7. října se od 9.30 na poličském náměstí budete moct vrátit do konce 30. let minulého století a prostřednictvím dynamických ukázek příslušníků klubů vojenské a policejní historie prožijete historii „na vlastní kůži". Posléze se před čp. 22 na Masarykově ulici uskuteční od 10.30 pietní akt a odhalení pamětní desky připomínající šestitýdenní okupaci Poličky.

Matěj Doležal