Město Polička

Prosíme mladé Poličáky o vyplnění dotazníku o bydlení

Tento dotazník mapuje potřeby bydlení mladých samostatně žijících osob, které nyní bydlí či chtějí bydlet ve městě Polička, dotazník je určen také pro ty, kteří se v bydlení chtějí osamostatnit. 

Zjištěné informace budou jedním z podkladů pro aktualizaci koncepce bydlení města Poličky, která má za cíl shrnout informace o nabídce a poptávce po bydlení a zlepšit tak v dlouhodobém výhledu kvalitu bydlení v našem městě. 

Dotazník zabere maximálně 10 minut.

Děkujeme za Váš zájem a pomoc při získávání důležitých znalostí o potřebách Poličáků. 

https://www.survio.com/survey/d/S6L7W3X2J3H4J7B2Z

 

Za tým koncepce bydlení

Pavel Štefka, místostarosta

Anita Stanislavová, zpracovatelka