Město Polička

Jarní zalesnění našich lesů

V jarním období čeká poličské lesy velká obnova a zalesnění. Upřesňuje Ing. Radek Krejčí, vedoucí Odboru lesního hospodářství: „Vysazovat budeme na všech lesnických úsecích, dohromady 270 000 kusů sazenic, cca zalesníme 50 ha holin. V druhové skladbě bude převažovat smrk (138 000 ks), buk lesní (50 000 ks) a dub letní (28 000 ks). Z ostatních dřevin budou v nových porostech jedle, javory, lípy, olše a modříny. Pro zpestření druhové skladby budeme do nových kultur vnášet i třešně ptačí, habry, hrušně a jírovce.“

Přibližně 20 % sadebního materiálu bude použito z vlastní lesní školky, zbytek bude muset být nakoupen. Odhadované náklady na založení nových porostů včetně oplocení pro letošní rok odhadují naši lesáci na 5 000 000 Kč vč. DPH.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města