Město Polička

Velká oprava silnice I/34 v Poličce

V rámci stavby bude zahájena celá rekonstrukce silnice dne 2.5. 2024 na 60 dní v úseku od křižovatky na Jimramov až po křižovatku Tylův dům (IV. etapa, kde bude doprava řízena semafory) a od křižovatky na Střítež po konec intravilánu města Polička (II. etapa, provoz jednosměrný od Hlinska směrem do centra města). Objízdná trasa povede z Poličky přes Střítež na Široký Důl a zpět napojení na křižovatku u Masokombinátu. Vždy bude realizována polovina komunikace.

Od 1.7. 2024 opět na 60 dní bude realizován úsek od Tylova domu po křižovatku na Střítež (III. etapa) po polovinách komunikace a provoz bude řízen semafory a úsek od křižovatky na Široký Důl směr Polička (I. etapa) po polovinách komunikace za částečné uzavírky, kdy objízdná trasa směru od Hlinska povede z Borové přes Telecí, Lačnov, Sádek a Kamenec do Poličky.

Všechny etapy stavby budou na sebe časově navazovat. V případě změny termínu jednotlivých úseků se mohou lišit v návaznosti na postup prací.

V rámci etap bude omezen příjezd i přístup k jednotlivým objektům, se kterými byla nebo bude projednána daná etapa. Po dohodě s vedením města Poličky bude vždy umožněn alespoň jeden vstup do areálu hřbitova.

Předem děkujeme za shovívavost v rámci dopravního omezení tak, abychom celou stavbu provedli dle požadavků investora bezpečně pro veřejnost, dopravní obsluhu a pracovníky stavby.

Luboš Jiskra, Martin Paťava

Stavbyvedoucí firmy Skanska a.s.