Město Polička

Kastelán Miloš Dempír končí na hradě Svojanově

Po sedmnácti letech opouští hrad Svojanov jeho kastelán Miloš Dempír. Pan kastelán ukončil svoji práci pro město Polička na vlastní žádost. Odchází na zámek Poláky, který zakoupil na severu Čech.

Pan Miloš Dempír v průběhu svého bezmála 17tiletého působení na pozici kastelána zásadním způsobem přispěl k celkové obnově hradu a k zajištění jeho propagace. Podílel se na přípravě a realizaci projektu financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, a i v průběhu realizace rozsáhlých oprav se mu podařilo zachovat návštěvnický provoz. Na základě jeho inciativy byl hrad zařazen do Programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR, ze kterého byly získány další prostředky na financování nutných oprav a statického zajištění všech objektů v areálu hradu.

Po celou dobu svého působení na hradě dokázal udržet stabilní tým zaměstnanců a zajistit zpřístupnění hradu s maximálním ohledem na zájem návštěvníků, nabídnout v průběhu celého roku tradiční i méně známé akce. To vše se promítlo do mimořádné návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků. Hrad Svojanov se tak za dobu jeho působení stal nejvíce navštěvovanou památkou Pardubického kraje!  Tuto památku, která je ve vlastnictví města Poličky již více než 100 let, za sezonu navštíví až 80 tisíc lidí.

Pan kastelán opouští hrad Svojanov, který je díky jeho práci velkou chloubou našeho města a možná symbolicky jej opouští v jubilejním roce, kdy hrad slaví 800 let.

Velké poděkování panu kastelánovi vyjádřili i členové Rady města Poličky na přátelském posezení a večeři v pondělí 3. června 2024.

Starosta města Jaroslav Martinů vyjádřil toto poděkování: „Pan kastelán Miloš Dempír po dlouhých 17 letech náš hrad opouští a zanechává jej v krásném stavu a plný života. Současný hrad není pouze cennou historickou památkou, ale též vyhledávaným místem, kde se každoročně uskuteční bezpočet kulturních a společenských akcí, které hrad a celý region velmi obohacují a přispívají k velké turistické oblibě širokého spektra občanů. Za celé naše město panu Miloši Dempírovi děkuji a v další velké životní výzvě přeji vše nejlepší!“

„Hrad Svojanov je opravdu nádherný a má dnes velikou popularitu, která daleko přesahuje hranice našeho kraje. Ne náhodou je nejnavštěvovanější památkou v celém Pardubickém kraji, a to má velkou konkurenci např. v Litomyšli nebo v samotném krajském městě.  Jsem přesvědčen, že je to především zásluha Miloše Dempíra a jeho kolektivu. Patří mu moje osobní veliké poděkování. Za několik let spolupráce se z nás stali přátelé. A já mu touto cestou přeji hodně úspěchů v jeho další profesní kariéře i v osobním životě,“ vyjádřil poděkování místostarosta Pavel Štefka.

„Děkuji za skvělou spolupráci, za vstřícné jednání a přátelství. Spolupráce s panem kastelánem pro mě byla vždy velmi příjemná, vždy vystupoval s velkou ochotou. Ať už to byly návštěvy zahraničních delegací, jednání našich spřátelených měst v rámci Královských věnných měst či České inspirace na hradě a také mnoho spolupráce při propagaci hradu Svojanova a našeho města.  A ukázat náš hrad našim zahraničním i českým partnerům bylo pro mě vždy ctí. Přeji Miloši Dempírovi mnoho úspěchů v další práci i v životě,“ doplňuje tisková mluvčí města.

Hrad Svojanov začíná psát další kapitolu s novou kastelánkou, která se ujímá funkce 1. července 2024. Na hradě tedy zasedne žena, a to Mgr. Pavla Štusáková Martínková. Paní kastelánka přichází na Svojanov ze Státního zámku Lysice, kde doposud pracovala jako správkyně depozitáře.  A na hradě bude také bydlet. „Ráda bych ze Svojanova vytvořila příjemné místo, kde budou spokojení zaměstnanci připravovat milé zážitky příchozím návštěvníkům,“ komentuje paní Štusáková Martínková. Přejeme nové paní kastelánce ať se jí práce na hradě Svojanově daří a ať její plány a záměry vyjdou dle jejich představ a přání.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města