Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Jaký byl Týden pro duševní zdraví v Poličce

Besedy pro studenty i veřejnost, den otevřených dveří a psychoedukační kurz pro duševně nemocné a jejich blízké – tak vypadá výčet akcí, jejichž prostřednictvím se Otevřené dveře, jedno ze středisek Oblastní charity Polička, minulý týden připojily k celorepublikové informační a humanitární kampani Týdny pro duševní zdraví.

Studenti poličských středních škol se mohli v úterý 8. 10. zapojit do diskusní přednášky o psychoaktivních látkách a duševních poruchách. Ze strany gymnázia přišlo i jasné zadání, přiblížit studentům závažné duševní nemoci. O psychózách a poruchách nálady pohovořil Bc. Štěpán Plecháček, terénní sociální pracovník Otevřených dveří. Diskuse se následně ujal Bc. Jan Sobotka – sociální pracovník, terapeut a vedoucí terapeutické komunity Sejřek (pro lidi závislé na drogách). Studenti ve skupinkách zpracovávali své postřehy a názory, co pozitivního a negativního může lidem užívání drog přinášet i z jakých příčin závislosti vznikají. Na středním odborném učilišti byla beseda zaměřena na pojítka mezi drogovými závislostmi a duševními nemocemi. Studenti se zároveň seznámili s fungováním terapeutické komunity v Sejřku a problematikou tzv. duálních diagnóz (tzn. kombinace závislosti s další duševní nemocí).


Den otevřených dveří v Otevřených dveřích ve středu 9. 10. přiblížil návštěvníkům služby střediska a práci se sklem pomocí Tiffany techniky, které se již více než rok v rámci volnočasových aktivit věnujeme.


"Schizofrenie může vzniknout výchovou. Duševně nemocní jsou agresivní a nebezpeční. Ten, kdo o sebevraždě mluví, ji nespáchá. Schizofrenie poškozuje intelekt.“ Takový je přehled mýtů, jejichž vyvracení a vysvětlování se v pátek 11. 10. večer věnovali PhDr. Karolína Dvorská (psycholožka a psychoterapeutka) a Petr Koubíček (psychiatrická sestra). Laická i odborná veřejnost se na besedě „Co může nabídnout současná psychiatrická péče“ dále seznámila s rozdíly mezi péčí psychiatrickou, psychologickou a psychoterapeutickou a způsobech úhrad za ni, dozvěděla se, v jakých případech a kde je vhodné pomoc hledat, i s jakými překážkami se při tom lze potýkat. Zazněl i dotaz, jak člověk pozná, že je duševně nemocný. Posluchači dostali k dispozici přehled webových stránek, kde mohou o této problematice vidět více, zhlédnout nejrůznější videa, přečíst si příběhy nemocných i najít důležité kontakty.


Vyvrcholením celého týdne se stal víkendový psychoedukační kurz 12. a 13. 10. Krátké a bezpečné relaxační techniky, projevy a příznaky duševních nemocí, komunikace s blízkými osobami i odborníky, sestavení krizového plánu pro případ zhoršení zdravotního stavu i nezbytné individuální porady s lektory. Tato a další témata představovala hlavní náplň sobotního bloku pro lidi s duševním onemocněním (klienty Otevřených dveří). Nedělního běhu se zúčastnili blízcí rodinní příslušníci duševně nemocných, kteří diskutovali mj. o tom, jakou roli může rodina vůči duševně nemocnému členovi plnit, jak ho přiměřeně aktivizovat a uschopňovat, a jak se o své potřeby má starat sám pečující. Oba dny byly prostoupeny bezpečnou a důvěrnou atmosférou, nabídly prostor pro společné povídání, sdílení a sdělování svých zkušeností, zážitků i názorů a účastníkům poskytly místo vzájemné pomoci a podpory.


„Psychiatrie jako jedna z lékařských disciplín je neustále zatížena silným stigmatem, což duševně nemocným situaci jen komplikuje a odrazuje to od vyhledání psychiatrické péče ty, kteří by ji například potřebovali. Osvětové akce, mezi které Týdny pro duševní zdraví patří, jsou proto velmi důležité, protože pomáhají tabuizovaná témata mezi veřejností rozkrývat a bořit mýty s psychiatrií spojené,“ uvádí Mgr. Markéta Šafářová, ředitelka Oblastní charity Polička.


Jana Dobrovolná

Vložil Šauerová Naděžda (10/16/2013), přečteno 3098x

Fotografie

Obrázek ke článku - č.3502
Obrázek ke článku - č.3503
Obrázek ke článku - č.3505
Obrázek ke článku - č.3506
Obrázek ke článku - č.3507
Obrázek ke článku - č.3508
Obrázek ke článku - č.3504

Právě procházíte:

Úvod | Sociální služby | Charita Polička | Jaký byl Týden pro duševní zdraví v Poličce