Město Polička

Výroční zpráva za rok 2012

                                  VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2012

      dle § 18  z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

 

Povinný subjekt :   Město Polička, Palackého nám. 160, Polička

                                 IČO 00277177

 

a) 

V roce 2012 nebyla  podána žádná  písemná žádost o podání informací dle z.č. 106/1999 Sb.

o svobodném přístupu k informacím v platném znění, nebylo tedy vydáno ani  rozhodnutí      o odmítnutí žádosti.

b)

Odvolání podáno nebylo.

c)

V souvislosti s poskytováním informací nebyl soudem vydán rozsudek.

d)

Výhradní licence poskytnuta nebyla.

e)

Stížnosti podle § 16a zákona podány nebyly.

 

V Poličce dne 27. února 2013 

 

 

                                                                                        Jaroslav Martinů

                                                                                               starosta

 

Úřední deska MěÚ :

Vyvěšeno 27.2.2013