Město Polička

Odpověď na žádost o poskytnutí informací

 

Poskytnutí informace dle zákona 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

Vážená paní Kopecká,

 

Město Polička obdrželo dne 22. 9. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte sdělení:

Jaké má Město Polička roční příjem z tohoto svého nemovitého majetku:

  1. z lesních pozemků a z těžby dřeva
  2. ze zemědělských pozemků
  3. z rybníků (vodních ploch).

K Vaší žádosti na základě podkladů z odborů MěÚ Vám sdělujeme:                                          

V roce 2013 mělo Město Polička ze svého nemovitého majetku následující roční příjmy :   

  1. z lesních pozemků a z těžby dřeva………22 553 427,93 Kč

       (jedná se o příjem z těžby dřeva, nejedná se o zisk)

 

  1. ze zemědělských pozemků……………….…..81 068,00 Kč

      (jedná se o příjmy z nájmu zemědělských pozemků)

 

  1. z rybníků (vodních ploch)……………….…………0,00 Kč.

     (rybníky jsou ve výpůjčce a vypůjčitel provádí bezplatnou správu a údržbu rybníků)

 

S pozdravem

Ing. Věra Kučerová

vedoucí odboru