Komise

Komise bytová

Komise dítě a volný čas

Komise dopravní a bezpečnostní

Komise kulturní

Komise pro občanské záležitosti

Komise pro prevenci kriminality

Komise pro zahraničí a cestovní ruch

Komise sportovní

Komise stavební a životního prostředí

Komise zdravotně-sociální

Komise k projednávání přestupků

Komisi k projednávání přestupků města Poličky zřizuje v souladu s ustanovením § 106 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu s ustanovením § 61 odst. 1,2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, starosta města. Komise je tříčlenná, ve složení:
  • Mgr. Bc. Jindřich Jílek, předseda komise
  • Mgr. Pavlína Novotná, vedoucí odboru vnitřních věcí MěÚ Polička
  • Anežka Králíčková, referentka odboru tajemníka, zapisovatelka, zajišťuje zpracování veškeré přestupkové agendy, včetně nahlížení účastníka řízení do spisu mimo úřední hodiny jednání komise.
Komise projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou obci svěřeny, přestupky proto pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupků proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití.
Místo jednání komise: budova Městského úřadu Polička, Palackého nám. 160, 572 01 Polička

Výbory

Finanční výbor

Ing. Baláš Josef, Ph.D.
Mgr. Brandejs Pavel
Bc Češková Světlana
Ing. Dobiáš Jaroslav
Hořínek Tomáš
Klepárník Otakar
Ing. Kučerová Věra
Ing. Uttendorfský Karel
Wolf Daniel

Kontrolní výbor

Ing. Vlček Štěpán
Mgr. Brixiová Květa
Čapek Zdeněk
Hlouš Marcel
Mgr. Hořínková Dvorská Petra
Jelínek Libor
Mgr. Kastner Vít
Šrek Ivan

Osadní výbor Lezník

Brázda Jaromír
Boštíková Kateřina
Kučera Ladislav
Kvapil Josef
Pavliš Jakub
Škorpík Jiří
Vacek Luboš

Osadní výbor Modřec

Jožák Jiří
Bidmon Radek
Bidmonová Věra
Flídrová Martina
Hurych Adam
Koutný David
Tvrdíková Dana

Osadní výbor Střítež

Boštík ml. František
Haupt Jiří
Jaščevskyj Josef
Kovač Ladislav
Mlynář Marek
Pavliš Luboš
Vostřelová Zdislava

Výbor pro výchovu a vzdělávání

Mgr. Šafář David
Mgr. Cechová Lenka
Mgr. Klepárník Martin
Mgr. Matouš Milan
Mičková Petra
Mgr. Novotná Lenka
Mgr. Soukal Radovan
Střílková Vladimíra
MgA. Vraspírová Vorbová Gabriela