Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 23. schůzi Rady města Poličky konané dne 12. prosince 2022

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „I. etapa infrastruktury lok. Jih I v Poličce - inženýrské sítě pod silnicí II/362“ se společností Skanska a.s., se sídlem Praha 8 - Karlín, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce ul. Eimova a Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava části chodníků na ul. Nádražní v Poličce“ se společností PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč, dle důvodové zprávy

RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor pro parkování požární cisterny výjezdové jednotky SDH Polička na stanici HZS v ulici Starohradská č.p. 410 s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 313, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, na dobu určitou, a to na 1 rok od 1. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.108 Kč/měsíc.

b/ RM města Poličky schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 316 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve III. NP v DPS „Penzion“ Polička na dobu určitou (do 31. 10. 2023) od 1. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Výše nájemného bude činit 1.799 Kč/měsíc.

RM schvaluje poskytnutí odměn členkám komise pro občanské záležitosti za rok 2022 dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody do budovy hasičské zbrojnice Střítež č.p. 71 s VHOS a.s. Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody do sklepních prostor bývalé budovy Střítež č.p. 20 s VHOS a.s. Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření  smlouvy o dodávce vody do budovy bývalé školy Střítež č.p. 42 s VHOS a.s. Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dodávce vody do budovy bývalého obchodu Střítež č.p. 63 s VHOS a.s. Moravská Třebová dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zpracování dokumentace „Návrh koncepce zástavby v části lokality Na Rybníce“ se zhotovitelem Ing. arch. Markem Janatkou, Ph.D., Lázně Bohdaneč, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5264521419, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 2. 1. 2023, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 5072144016, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 11. 1. 2023, dle důvodové zprávy.

c/ RM schvaluje uzavření pojistné smlouvy - sdružené pojištění vozidla č. 3711711715, s Generali Českou pojišťovnou, a.s., Praha 1, s platností od 4. 2. 2023, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje jako zhotovitele zakázky „Zhotovení replik historického nábytku a krytů akumulačních kamen“ do barokní radnice v Poličce pana Petra Ptáčka, Kamenec, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Petrem Ptáčkem, Kamenec, pro zakázku „Zhotovení replik historického nábytku a krytů akumulačních kamen“ do barokní radnice v Poličce dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2023436/SOBS VB/1 Polička, a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti a dohody o umístění stavby č. IV-12-2025739/01 SY Lezník p.č. 220/2 knn a následné uzavření vlastní smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Poličkou, jako povinným a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, jako oprávněným z věcného břemene, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 9, velikosti 1+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 4, velikosti 2+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 86, ul. Otakarova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou tři měsíce -  od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 5, velikosti 1+0 s příslušenstvím,  ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok -  od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 1+1 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok -  od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 1+0 s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 309, ul. Smetanova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok -  od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 2, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, a to na dobu určitou jeden rok -  od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023, dle důvodové zprávy. Základní nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

RM schvaluje vyřazení nepotřebného a nepoužitelného majetku čistírny odpadních vod v Poličce inventární číslo 22/50-65, 22/50-80, 22/50-81, 22/50-82, 22/50-87, 22/50-88, 22/50-89, 22/50-92, 22/50-63, 22/50-64, 22/50-98 z dlouhodobého majetku města Poličky, dle důvodové zprávy.

RM jmenuje členy komisí Rady města Poličky na volební období 2022 - 2026 takto:

Komise dopravní a bezpečnostní:

Ing. Petr Dvořák, Jiří Bulva, Mgr. Jan Stodola, Jaroslav Roušar, Jarmil Andrle, Mgr. Jan Kovář

b/ Komise pro prevenci kriminality:

Mgr. Michael Kastner, Mgr. Michael Dvořák, Ivan Šrek, Mgr. Ludmila Haraštová, Aleš Horníček, Mgr. Gabriela Chalupníková

Komise bytová:

Bc. Milan Zavoral, Mgr. Bc. Pavel Šimon, Jitka Uhlířová, Dis., Marie Pospíšilová, Mgr. Anita Stanislavová, Radim Totušek

Komise stavební a životního prostředí:

Oldřich Kopecký, Mgr. Vít Kastner, Ing. Libor Vítek, Pavel Pražan, Jakub Kastner, Mgr. Jan Matouš, Ing. Cobe Ivanovski, Ing. Martin Kozáček, Pavel Kodytek, Radim Totušek

Komise dítě a volný čas:

Kristýna Suchá, Mgr. Alena Dvořáková, Mgr. Erika Jiroušová, Mgr. Hana Pražanová, Jiří Trávníček, Mgr. Petr Nožka Mgr. Petr Erbes

Komise zdravotně – sociální:

Josef Cabrnoch, Mgr. Markéta Šafářová, Ing. Bc. Štěpánka Dvořáková, Mgr. Erika Šimková, Bc. Kateřina Stodolová, Marie Pospíšilová, Irena Smolková, DiS., Mgr. Anita Stanislavová, RNDr. Eva Skalníková, Petr Šimon, Ing. Libor Stráník

Komise kulturní:

Tomáš Kozáček, MVDr. Pavel Kysilka, Zdeňka Prchlíková, Mgr. Anna Hebronová, Petra Jílková, Lukáš Zrůst

Komise pro zahraničí a cestovní ruch:

Aleš Doležal, Mgr. Hana Pražanová, Ing. Naděžda Šauerová, Ondřej Král, Jakub Klimeš, DiS., PhDr. David Junek, Miloš Dempír, DiS., Radek Zeman, Markéta Kutilová

Komise sportovní:

Tomáš Hořínek, Ing. Pavel Navrátil, Jiří Trávníček, Zdeněk Červený, Mgr. Ludmila Haraštová, Mgr. Milan Matouš, Jaroslav Roušar, Radovan Andrle, Ing. Jozef Opina, Miloš Grubhoffer

Komise pro občanské záležitosti:

Jana Báčová, Jiřina Cupalová, Vilemína Červená, Marta Dvořáková, Milada Faltejsková, Oldřiška Hatalová, Eva Hejtmánková, Irena Jedličková, Květoslava Jílková, Jiřina Krůlová, Věra Nyklová, Vlasta Štaudová, Božena Štefková, Jaroslava Štolová, Edita Švecová

RM schvaluje navýšení kapacity školní družiny Masarykovy základní školy Polička ve školském rejstříku o 30 účastníků na celkový počet 210 podle zákona Lex Ukrajina dle důvodové zprávy.

RM schvaluje zvýšení cen za pronájem bytů ve vlastnictví města Poličky ve správě odboru vnitřních věcí, úseku školství, na ul. E. Beneše č.p. 627 a na ul. Nábřeží svobody č.p. 447 o 20 % od 1.1.2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), žádost o pořízení Změny č. 4 Územního plánu Polička určenou pro pořizovatele Městský úřad Polička, odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2022 dle důvodové zprávy.

Usnesení RM Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují text upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                          

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.