Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 2. schůzi Rady města Poličky konané dne 23. ledna 2023

RM souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu Polička dne 10. března 2023.

RM schvaluje sazebník za informace poskytované městem Polička dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů pro rok 2023, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou „Činnosti související s provozováním kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví města Polička“ mezi městem Poličkou, jako příkazcem a společností VHOS, a.s., Moravská Třebová, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy, jejímž předmětem je správa stromů na mimolesních pozemcích ve vlastnictví města Poličky, mezi městem Poličkou, jako příkazcem a firmou SAFE TREES, s.r.o., Brno, jako příkazníkem, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Revitalizace zeleně na vybraných plochách města Polička“ s dodavatelem Chameleos s.r.o., Luže, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Parkové úpravy v lokalitě Bezručova - Polička - Park Zahrádky, Zahradní úpravy“ a firmou Chameleos s.r.o., Luže, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje zvýšení nájemného v r. 2023 za pronájem prostor sloužících podnikání o 5 % těmto nájemcům:

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o.; BARTOSH s.r.o.; Ivana Bartůšková; Daniela Dvořáková; Oldřich Kopecký; Pekárna Borová s.r.o.; Smuteční obřadní síň, Petr Němec; Renáta Škrabalová; Věra Charvátová; Olga Zezulová; Petra Urbanová; Oblastní charita Polička; Řeznictví Libra s.r.o.; Anna Andrlová; Mužík Josef – ZPF Group; KOTOUR s.r.o.

b/ RM schvaluje zvýšení nájemného v r. 2023 za pronájem prostor sloužících podnikání o průměrnou meziroční míru inflace za rok 2022 ve výši 15,1 % nájemci KOTOUR-INFO s.r.o.

RM schvaluje uzavření dohody o skončení nájmu bytu č. 2 v domě č.p. 9. května 491, 572 01 Polička dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 106, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v I. NP v DPS „Penzion“ Polička, se stávající nájemnicí, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.211 Kč.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 221, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v II. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, bytem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.198 Kč.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 309, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí,  a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.043 Kč.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 311, o velikosti 1+kk s příslušenstvím, v III. NP v DPS „Penzion“ Polička, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, se stávající nájemnicí, se sídlem Družstevní 970, 572 01 Polička, a to na dva roky, s účinností od 1. 3. 2023, dle důvodové zprávy. Výše měsíčního nájemného činí 1.108 Kč.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 k dohodě o stanovení rozsahu a ceně činností prováděných od 1. 1. do 31. 12. 2022, uzavřené dne 22. 3. 2022, s T.E.S. s.r.o. Polička, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 26. 5. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného dne 17. 8. 2022 a dodatku č. 3 uzavřeného dne 21. 9. 2022, dle důvodové zprávy.

RM pověřuje vedením městské kroniky paní Alenu Zavoralovou dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře na úhradu dlužné částky ve výši 16.955 Kč včetně příslušenství. Částka bude hrazena v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 500 Kč měsíčně počínaje měsícem únor 2023 až do úplného splacení dlužné částky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o provozování turistického informačního centra města Poličky s KOTOUR–INFO s. r. o., Polička, dle důvodové zprávy.

a/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 1, velikosti 2+1 s příslušenstvím,  v I. NP domu č.p. 1012, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 27 Kč/m2 podlahové plochy.

c/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 4, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy.

d/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 6, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

e/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 8, velikosti 2+kk s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

f/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 10, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

g/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 13, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

h/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023  do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

i/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

j/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 16, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve II. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

k/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 18, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem,  bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

l/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 21, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na šest měsíců od 1. 2. 2023 do 31. 7. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

m/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, velikosti 2+kk s příslušenstvím, ve III. NP domu č.p. 1181, ul. J. Seiferta, 572 01 Polička, se stávajícím nájemcem, bytem tamtéž, opět na dobu určitou, a to na jeden rok od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2024, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 150 Kč/m2 podlahové plochy.

n/ RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení č. 2, velikosti 1+1 s příslušenstvím, v I. NP domu č.p. 941, Sídliště Hegerova, 572 01 Polička, dosud bytem Eimova 232, 572 01 Polička, opět na dobu určitou, a to na jeden měsíc od 1. 2. 2023 do 28. 2. 2023, dle důvodové zprávy. Základní měsíční nájemné je stanoveno ve výši 53 Kč/m2 podlahové plochy, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č. 200/1 o výměře 415 m2 v k.ú. Střítež u Poličky dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 275/34 o výměře 35 m2  v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje části pozemkové parcely č. 5905/7 o výměře cca 70 m2 v k.ú. Polička dle důvodové zprávy.

RM schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely č.110/2 o výměře 145 m2, pozemkové parcely č.110/3 o výměře 5 m2 a části pozemkové parcely č. 658/7 o výměře cca 45 m2 v k.ú. Modřec dle důvodové zprávy.

a/ RM doporučuje ZM schválit výkup pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička o výměře 209 m2 včetně souvisejícího majetku od Správy železnic, státní organizace, Praha 1, dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje záměr budoucího prodeje pozemku p.č. 2134/23 v k.ú. Polička o výměře 209 m2 včetně souvisejícího majetku firmě LV Servis, s.r.o., Praha 4, dle důvodové zprávy.

RM schvaluje změnu čerpání příspěvku investičního na příspěvek provozní Masarykově základní škole Polička dle důvodové zprávy.

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.