Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Zobrazujete archivní informace

Usnesení přijatá na 4. schůzi Rady města Poličky konané dne 13. 2. 2023

 

a/ RM schvaluje společný postup města Poličky a Svazku obcí Vodovody Poličsko při zadání veřejné zakázky "INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA“ dle důvodové zprávy.

b/ RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů mezi městem Poličkou a Svazkem obcí Vodovody Poličsko na akci "INFRASTRUKTURA POLIČKA LOKALITA JIH – I. ETAPA“ dle důvodové zprávy.

 

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.                                                  

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.