Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 9. schůzi Rady města Poličky konané dne11. dubna 2023

RM doporučuje ZM schválit prodejní cenu za 1 m2 pozemkových parcel pro stavbu rodinných domů v 1. etapě lokality JIH I. ve výši 2.594 Kč bez daně z přidané hodnoty, tj. 3.138 Kč vč. DPH  21%, dle důvodové zprávy.

RM doporučuje ZM schválit záměr prodeje pozemkových parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě JIH I. označených číslem 1-3, 5-9, 12-21, dle důvodové zprávy.

RM uděluje plnou moc spol. AGRONEA a.s. Polička, se sídlem Polička, k účasti a hlasování na Valné hromadě honebního společenstva Chrastavec, se sídlem Chrastavec konané dne 11. 4. 2023 dle důvodové zprávy.

                                                                         

Usnesení RM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.           

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.