Město Polička

Zastupitelstvo a Rada města

Usnesení přijatá na 3. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 18. 5. 2023

ZM schvaluje program zasedání.

ZM volí za členy návrhové komise pana Jiřího Trávníčka, Ing. Josefa Baláše, Ph.D. a JUDr. Marii Tomanovou, Ph.D.

ZM pověřuje provedením zápisu Mgr. Jana Matouše, ověřením Ing. Romana Kysilko a pana Oldřicha Báču.

ZM schvaluje prodej stavební parcely p.č.st. 1244 o výměře 432 m2, jejíž součástí je stavba občanského vybavení č.p. 505 v k.ú. Polička, pozemkové parcely p.č. 1278/2 o výměře 2450 m2 v k.ú. Polička, projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro projekt „Městské bydlení Polička“ zpracované firmou APROPOS ARCHITECTS s.r.o., se sídlem Chrudim IV, a projektové dokumentace pro provedení stavby pro projekt „Městské bydlení Polička“ zpracované firmou APROPOS ARCHITECTS s.r.o. (dokumentace jsou vč. licence k výkonu práva užít dílo), firmě STV byty Polička s r.o., se sídlem Praha 4, za cenu 10.097.784 Kč bez DPH, k ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů, dle důvodové zprávy.

Polička 18. 5. 2023

Usnesení ZM  Polička zveřejňovaná dálkovým přístupem  obsahují   text   upravený tak, že jsou odstraněna jména a osobní údaje fyzických osob a další údaje, které zákon neumožňuje uveřejňovat (tzv. anonymizovaný text);  originální text je k dispozici  v kanceláři sekretariátu starosty a místostarosty.

Přílohy

Usnesení

Schválený plán zasedání Zastupitelstva

pro 2024 takto: 22. 2. 2024; 25. 4. 2024; 13. 6. 2024; 12. 9. 2024; 17. 10. 2024; 12. 12. 2024. Začátek zasedání je od 17 hodin.