Město Polička

Úřední deska

Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019 dle z.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/03795/2020
 vyvěšeno:
7. 2. 2020
 sejmuto:
31. 3. 2020