Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK v Poličce

Polička, ulice P. Jilemnického

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07679/2020
 vyvěšeno:
23. 3. 2020
 sejmuto:
9. 4. 2020