Město Polička

Úřední deska

lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matriky (uzavření manželství)

lex Ukrajina II - osvobození od správních poplatků na úseku matriky (uzavření manželství)

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/16701/2022
 vyvěšeno:
1. 7. 2022
 sejmuto:
27. 4. 2023