Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK

silnice č. II/353 parcela parcelního čísla 1988/1 mezi domy čp. 80 a čp. 153 v katastrálním území Kamenec u Poličky

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07111/2023
 vyvěšeno:
20. 3. 2023
 sejmuto:
5. 4. 2023