Město Polička

Úřední deska

Zveřejnění - Rozhodnutí o odvolání proti Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání společného povolení a povolení k nakládání s vodami na stavbu 95 domovních čistíren odpadních vod v Telecím

MěÚ Polička, vodoprávní úřad

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07593/2023
 vyvěšeno:
24. 3. 2023
 sejmuto:
11. 4. 2023