Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

VPÚK mezi místními komunikacemi ulic Evy Beranové a Vrchlického parcela parcelního čísla 5931 v k.ú. Polička

Přílohy

488 kB

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/07995/2023
 vyvěšeno:
29. 3. 2023
 sejmuto:
14. 4. 2023