Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace ulice Eimova parcela parcelního čísla 5911/1 k.ú. Polička

Přílohy

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/08099/2023
 vyvěšeno:
30. 3. 2023
 sejmuto:
17. 4. 2023