Město Polička

Úřední deska

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Polička

místní komunikace (chodník) parcela parcelního čísla 6469 ulice Smetanova v katastrálním území Polička

Informace o dokumentu

 č.j.:
MP/13974/2023
 vyvěšeno:
24. 5. 2023
 sejmuto:
9. 6. 2023