Město Polička

Ptejte se starosty

Dobrý den pane starosto, co říkáte dopravní situaci v ulici Družstevní? Tento víkend jsem z ní měl spíše pocit, že se jedná o parkoviště resp. v neděli večer, že se jedná o vrakoviště. Nepřemýšlíte o tom, že v ulici dočasně zakážete stání? Resp. je otázkou, zda je vůbec třeba něco zakazovat. Vyhláška říká, že pokud chce řidič podélně stát na silnici, musí zůstat minimálně 6 metrů volného místa. Obávám se, že toto opravdu nehrozí. Dělá prosím městská policie nějaké kontroly? Osobně se děsím toho, až se v "Družstevce" něco stane...

Vážený pane,

 

mám za to, že dopravní situace na ul. Družstevní je nyní zhoršena zejména v důsledku oprav okružní křižovatky na silnici I. třídy. Pevně věřím, že po ukončení těchto stavebních prací se situace v této ulici stejně jako v dalších lokalitách sousedících s ul. Hegerova, které jsou opravou kruhového objezdu jakkoliv dotčeny, vrátí do svého původního dopravního režimu. Svým stavebním uspořádáním se ul. Družstevní nijak nevymyká jiným místním komunikacím s obdobným dopravně obslužným charakterem, jaké v Poličce máme. O stanovení zákazu stání v této ulici zatím neuvažujeme, neboť tato úprava provozu na pozemní komunikaci by nejvíce postihla osoby, které v ul. Družstevní bydlí a parkují před svými domy, jak je tomu i jinde. V této věci je vždy nutné pečlivě posuzovat a rozlišovat, zda vozidlo stojící na komunikaci, která svým stavebním uspořádáním neumožňuje po odstavení vozidla ponechání 6 metrů volného místa, skutečně ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu tedy, zda takové jednání naplňuje oba zákonné znaky přestupku nebo pouze znak formální, přičemž provoz jako takový nijak výrazně neztěžuje a neohrožuje. K zvýšení dohledu v této ulici
nade mnou zmíněnou první variantou požádám strážníky městské policie. Osobně ulici Družstevní za vrakoviště nepovažuji. Pokud Vás k tomuto závěru vedla havarovaná vozidla, která na ulici Družstevní byla po dopravní nehodě odstavena, tak vězte, že správce komunikací ve spolupráci s městkou policií již od pondělního rána pracují na zajištění odstranění těchto nepojízdných vozidel z této komunikace jejich vlastníky. Mnohdy ani toto není snadné. Tímto považuji Váš dotaz za zodpovězený a vyřízený.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

 

 

 

Dobrý den. Kdy a kde budou dostupné aktuální nové webové stránky na kterých město pracuje již několik "chvilek"? Chápu, že "Nechceme zahltit web nepřeberným množstvím informací" , ale něco málo informací by se snad našlo, nejméně jako v současné podobě webu. Děkuji

Vážený pane Kučero,

od dubna je zveřejněn aktivní link na pracovní verzi nových stránek, která pracuje s ostrými daty http://new.policka.org. Občané a návštěvníci webu mají možnost zasílat náměty a postřehy k novým stránkám, které se snažíme zapracovat. Stránky by měly být oficiálně spuštěny do konce tohoto měsíce.  

S pozdravem


Jaroslav Martinů

starosta města

Dobrý den, pane starosto, městem se šíří informace, že v budově internátu v Liboháji vznikne ubytovna pro zahraniční pracovníky. Chtěl bych se zeptat, zda můžete tuto informaci potvrdit. Pokud je pravdivá, tak by mě zajímalo, proč města tento objekt neodkoupilo a nepoužilo ho pro nějaké bohulibější účely. Děkuji a přeji vše dobré. Beránek

 Vážený pane Beránku,

 

děkuji Vám za aktuální otázku a prosím přijměte tuto odpověď. Čerpám z aktuálních informací, které jsem získal od majitele Střední školy obchodní a služeb SČMSD Polička, s. r. o.

Z důvodu, že stále ubývá nejen počet žáků ve škole, ale též i zájem o ubytování na internátu v Liboháji, se majitel, po dohodě se SOŠ a SOU Polička, rozhodl své žáky ubytovat v jejich internátním domově a uvolněnou ubytovací kapacitu na již zmíněném internátu v Liboháji nasmlouval firmě Ravensburger Karton s. r. o. Polička pro ubytování jejich pracovníků. Nicméně v tomto objektu bude i nadále škola využívat tělocvičny a salóny pro odbornou výuku svých žáků.

Osobně jsem též navštívil i firmu Ravensburger Karton s. r. o. Polička s cílem získat podrobnější informace, které potvrzují dohodu s majitelem školy za účelem ubytování cca 50 ukrajinských pracovníků. Dozvěděl jsem se, že firma zaměstnává 600, v hlavní sezóně, až 700 lidí včetně 80 – 100 zahraničních dělníků, které jim dodávají pracovní agentury. Jedná se o občany národnosti polské, slovenské a bulharské. Pracovníci z Bulharska budou nahrazeni dělníky s Ukrajiny a budou ubytováni ve zmíněném zařízení v Liboháji.

Využil jsem též příležitosti, kdy se na městě konalo běžné zasedání Bezpečností rady města za účasti vedení Policie ČR a dotázal se na zkušenosti s těmito zahraničními pracovníky v rámci našeho okresu. Bylo mi sděleno, že v rámci celého okresu nedochází k žádným incidentům a celkově policie hodnotí stav pozitivně.

Za naše město mohu slíbit, že situaci budeme velmi pozorně a zodpovědně sledovat. V tuto chvíli nevylučuji i možnost, že naše město může vyvinout iniciativu k získání tohoto objektu s cílem jiného využití.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Dobrý den, zváží Polička také omezení sekání trávníků jako jiná města. Třeba u Bazénu by myslím mohla vzniknout louka. https://www.lidovky.cz/domov/v-nekterych-mestech-se-prestanou-sekat-travniky-melo-by-to-pomoct-zivotnimu-prostredi.A190521_085315_ln_domov_krku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku

Vážený pane Štefku,

děkuji za tento Váš názor a námět ve věci sekání trávníků. Musím napsat, že jsem velmi potěšen, že se v této věci na mě v poslední době obrací i další občané s podobnými názory.

Chci Vás informovat, že jsem již cca před měsícem požádal T.E.S. s.r.o. o sekání trávníků ve větší výšce a též jsem o to požádal na městských webových stránkách i majitele zahrad a zahrádek.  Tato výzva bude uveřejněna i v Jitřence.

Děkuji za Váš zájem a jsem s pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta

Dobrý den, Žiji v Poličce už mnoho let a byl jsem spokojeným spoluobčanem. Ale to, co se s naším krásným městem děje za posledních pár let, už mě donutilo Vás kontaktovat touto formou. Nabil jsem přesvědčení, že v Poličce kvete pšenka pouze problémovým spoluobčanům a sociálním případům. Samozřejmě, každému by se v životě měla podat pomocná ruka, ale bohužel z velké části jsou to lidé, kteří zneužívají dle mého názoru nedokonalosti zákonů. Sám bydlím kousek od nově vzniklého sociálního domu. Dá se říci, že každý den vídám obyvatele těchto bytů v otevřeném okně vykuřujíc svou ne zrovna první cigaretu za den. Myslím, že není správné přidělovat byty města takovým lidem, kteří jsou sociálně slabší, na ničení svého zdraví peníze mají, ale na financování svého bydlení, tak jako to musí dělat všichni pracující z nás, u nemají. Všichni dobře víme, kolik dnes krabička cigaret stojí a dokážeme si měsíční spotřebu spočítat. Dne 11.5.2019 jsem ve večerních hodinách procházel parkem. Nejen že mě v parku předjížděl značně podroušený řidič motokola!, ale v parku se z vesela konzumoval tvrdý alkohol, o nepořádku v okolí vůbec nemluvě. Je mi z toho zle! Doufám, že jste si pane starosto vědom, že toto všechno, je Vaše zásluha. Nejste k těmto občanům náležitě tvrdý, jsou tu nějaké hranice. To, co z tohoto dříve krásného a klidného města udělal, je mi upřímně smutno. Je vidět, že jste se v českém parlamentu leccos naučil...

Vážený pane Karle,

myslím, že Vaše hodnocení situace v našem městě není objektivní, a to především z těchto důvodů.

Nevím a nerozumím Vašemu tvrzení, že v Poličce „kvete pšenka“ pouze problémovým spoluobčanům a sociálním případům. To ve vší úctě k Vám musím důrazně odmítnout.

Jsem ale velice rád a vážím si Vašeho názoru, kdy připouštíte, že se má v jistých situacích podat pomocná ruka.

Bohužel se ale stává, v této věci s Vámi souhlasím, že někdy může docházet k zneužívání nedokonalosti zákonů.

Uvádíte, že bydlíte kousek od nově opraveného domu, který je ve vlastnictví města Poličky, a jste svědkem, jak obyvatelé těchto bytů v otevřených oknech vykuřují. Ano, rozumím, že se Vám to nelíbí, ani mně se to nelíbí, nicméně si dovolím požádat o radu, co s tím mám podle Vašeho mínění udělat?

Mohu slíbit, že budu po našich sociálních pracovnicích vyžadovat důraznou kontrolu s cílem zabránit poškozování bytů a jiného majetku. Doufám ale, že jako poctivý a zkušený člověk uznáte, že mé možnosti nejsou všespásné.

Ve věci popíjení alkoholu v parku byla nedávno přijata vyhláška, která zakazuje konzumaci alkoholu v parku a dalších lokalitách a umožňuje postihovat neukázněné občany, což se i děje.

Jízda na kolech všeho druhu je v parku zakázána a jedna z povinností městské policie je na to dohlížet.

Rozumím, že je velmi jednoduché ze všeho obvinit mě a že veškerá nekázeň je moji zásluhou.
Na tento názor máte právo a to já nemohu změnit. Pouze věřím, že s pomocí času a poctivé každodenní snahy Vás přesvědčím, že tomu tak není.

Musím také se vší zodpovědnosti napsat, že naši Poličku považuji stále za krásné a klidné město a mnohé tomu nasvědčuje.

Pokud se domníváte, že vše negativní je výsledkem mého působení v parlamentu, tak toto nechám bez komentáře.

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města

Pane starosto, už nějakou dobu sleduji dění v Poličce týkající se sociálního programu, konkrétně výstavby nových zařízení a pokusy o začleňování těchto lidí do společnosti. Bohužel,tito lidé z velké části nejsou schopni se do běžného, spořádaného života začlenit a jediné co dokážou je dělat bordel a šířit okolo sebe strach. A ptám se tedy- může běžný občan nějakým způsobem projevit nesouhlas s timto děním,resp.bude mu to k něčemu? Máme šanci vyjádřit svoji nespokojenost? A nebo si prostě musíme nechat kálet na hlavy a nečinně přihlížet kam že se to naše město ubírá ? ( Nejspíš kvůli kačkám z dotací). Máme čekat co bude dál a až dojde trpělivost, prostě se odstěhovat ? Pokud se Vám zdá, že se množí připomínky na toto téma, bude to nejspíš tím, ze lidi si už začínají všímat a moc se jim to nelíbí .. Novák

Vážený pane Nováku,

dlouhodobě zastávám názor, že první ochrannou linií každého člověka je jeho rodina. Je ale přirozené, že mnoho lidí z různých důvodů nemá to štěstí, že je mu v těžkých chvílích na blízku a v těchto situacích má přiměřenou pomoc poskytnout město, v těžších případech v kombinaci s krajem a státem.
V našem městě ve srovnání s jinými okolními městy není tento problém tak velký, nicméně i tak musíme čas od času řešit a hledat způsob, jak těmto lidem pomoci. Musím ale důrazně napsat, že tato naše pomoc se nesmí dít na úkor spořádaných a ukázněných občanů našeho města.

Ubezpečuji Vás, že i při každém náznaku nerespektování pravidel slušného soužití budeme konat a věci napravovat.

Samozřejmě i Vy osobně můžete přispět a upozornit na konkrétní nešvary. Jsem přesvědčený, že dlouhodobě můžeme uspět pouze při pevném a rázném chování našeho města za přispění a pomoci našich občanů.

Budu velmi rád i za Vaše podněty a návrhy, jak v naší Poličce posílit celkové poměry k pěknému životu.

S pozdravem
Jaroslav Martinů
starosta města

Dobrý den, pane starosto, musím Vám složit poklonu, jak jste opět ukázkově vyběhl s obyvateli města, tentokrát majiteli nových domů v lokalitě Bezručova. Lidem, kteří do nového bydlení investovali miliony jste nadělil do budoucna hluk, nepořádek a problémy s klienty dětského domova. Samozřejmě, že budete tuto snahu o sociální inkluzi bránit slovy, že malé děti bez rodičů nikomu nemohou vadit, nicméně všichni dobře vědí, jaká bude realita s těmi dospělými. :D Proč ty lidi takhle trestáte? Komupak jste se potřeboval zalíbit? PS: svolil byste k tomu samému, pokud byste v sousedství bydlel? Já se bavím, chováte se jako slon v porcelánu, lidem to tam ale opravdu nezávidím. Kozák

Vážený pane Kozáku,

úvodem musím napsat, že jsem překvapen Vaším tvrzením, že jsem opět ukázkově vyběhl s obyvateli města. Opravdu nevím, co máte na mysli.
Nemohu uvěřit, že můžete mít obavy z bydlení malé skupinky čtyř dětí, které jsou po celý den pod dohledem odpovědných vychovatelů.
Dovolte mi při této příležitosti napsat, že tento záměr vychází ze skutečnosti, kdy již po několik let celá Evropa včetně naši země se snaží změnit pobyt dětí z původních dětských domovů, kde žijí ve větším společenství (v Poličce až 24 dětí), do přirozeného prostředí běžné rozvolněné zástavby. Důvodem je poznání, že děti při dovršení 18 let musí dětské domovy opustit, přičemž nemají zkušenosti s běžným, tj. samostatným žitím a mají tak velký problém se začlenit do běžného života.
Z tohoto důvodu je v posledních letech veliká snaha zřizovatelů dětských domovů, tj. krajů o umístění dětí po malých skupinkách do bytů a domků různě roztroušených po celých městech. Tak tomu je i u nás v Poličce, kdy Pardubický kraj usiluje o naplnění tohoto správného záměru. U nás v Poličce se jedná o zajištění 4 – 5 bytů (popřípadě domků), ve kterých by děti pod trvalým dohledem vychovatelů žily.
Již před 3 lety jsme poskytli první byt, a to v naší hájence v Pomezí, kde to vyvolalo velmi silný odpor lidí a zastupitelů. Po následné návštěvě u paní starostky a vysvětlení celé věci se tento odpor výrazně oslabil, nicméně za zásadní skutečnost považuji poznání, že za celou, cca 3 letou dobu pobytu dětí v této hájence, nedošlo ani k jediné nepříjemnosti a dovolím si tvrdit, že obec Pomezí ani o těchto dětech v uvozovkách neví.
Píšete, že máte obavy především s těmi dospělými. Obavy jsou naprosto zbytečné, děti po dovršení 18 let musí toto zařízení opustit. To se děje i v současném dětském domově a musím Vás zodpovědně ubezpečit, že situaci v tomto stávajícím domově sleduji desítky let a není mi známo, že by okolní obyvatelé měli jakékoliv problémy. Naopak jsem přesvědčený, že děti jsou řádně vychovávané a vedené k poctivému a čestnému životu. Myslím, že je lidé v okolí mají rádi a já je mám také velmi rád. Pokud bych byl v situaci, že by mohly bydlet v mém sousedství, tak bych to vždy uvítal a podporoval. Ale toto mi asi neuvěříte a já bohužel nemám žádnou možnost Vás o tom přesvědčit.
Musím Vás také ubezpečit, že nemám žádnou potřebu se někomu falešně zalíbit. Pokud se bavíte, že se chovám jako slon v porcelánu, ani s tím nic neudělám, budu ale velmi rád, pokud čas potvrdí, že Vaše obavy byly zcela zbytečné. Věřím, že jako slušného člověka, za kterého Vás považuji, Vás o tom děti přesvědčí.

S pozdravem

Jaroslav Martinů
starosta města

Vážený pane starosto, mám na Vás několik dotazů týkajících se ulice Šaffova. 1)Koncem minulého roku jsme řešili nevhodné osvětlení, které brání dobrému spaní, ale stále se nic nevyřešilo. Možná jsme jediní, kteří si na tento problém stěžují, ale mít při spaní světlo jako ve dne normální není. Nevím, jakého inteligenta napadlo namontovat do historické části města LED svítidla, které nemá ani Praha na novém dálničním obchvatu, ale do Šaffovy ulice prostě nepatří! Přitom je spousta firem, které vyrábí nádherná LED světla do historických částí měst. 2)Dále bych se chtěl zeptat jak je to s úklidem ulice po zimě? Loni město za nemalé peníze celou ulici zrekonstruovalo a udělalo nové chodníky, po kterých se ale nedá chodit. Jsou pokryté spoustou štěrku a psích exkrementů. Vzhledem k tomu, že je zde centrum Bohuslava Martinů, od kterého turisté chodí touto ulicí na hradby a ke kostelu, si město u turistů a nejen u nich dělá pěknou ostudu. Několikrát jsem viděl, jak si turisté fotí tyto chodníky s patřičnými komentáři. Bylo by dobré (nutné) aby TES umístil ceduli zákaz parkování dne… a celou ulici důkladně uklidil nejlépe do velikonoc. Je to velká ostuda Poličky. Co se týká pořádku na ulici mám ještě další výhrady. Probíhá rekonstrukce knihovny, kde ale musím stavební firmu pochválit i když se jedná o náročnou rekonstrukci mají vše uklizené při demolici používají shozy a kontejner přikrytý plachtou. To se ale nedá říct o stavbě, která probíhá na č.p.65. Suť dělníci hází z druhého patra do kontejneru všude bordel a prach po celé ulici že nemá cenu ani umýt okna. Neměl by stavební úřad také dohlédnout na to, jak probíhají rekonstrukce v centru města? Takhle ty nové chodníky dlouho nevydrží. 3)Poslední dotaz navazuje na již zmíněný turismus v ulici Šaffova. Možná by bylo na zvážení, zda zase nezavést zónu v této ulici a zakázat rezidentům parkování. V ulici je totiž velký pěší provoz a dnes to je tak, že chodci se perou s projíždějícími a parkujícími auty a tam, kde je chodník úzký a parkují u něho vozidla je v podstatě pro pěší nepoužitelný. Vím, že zóna byla zrušená na popud nás rezidentů, ale teď je situace na ulici jiná. Jsou zde nové chodníky, ale skoro nikdo po nich nechodí. Rezidenti by mohli mít vyhrazené parkoviště u střelnice, které by se dalo ještě rozšířit (stejně se tak nějak rozšířilo samo). Na tomto parkovišti teď nejvíce parkují studenti, kteří chodí na obchodní školu a těm pohyb ze vzdálenějšího parkoviště do školy jenom prospěje. Děkuji za odpověď Uher

Vážený pane,

máte pravdu, že koncem minulého roku se řešilo nevhodné osvětlení. Osobně jsem požadoval po městských technicích, aby této věci věnovali náležitou pozornost a snažili se s projektantem nalézt vhodné řešení, jak Vám v této věci pomoci. Situaci jsem na základě Vašeho dotazu opětovně prověřoval a dostalo se mi odpovědi, že během 14 dnů se bude celá věc opětovně posuzovat a vyhodnocovat.

Ve věci úklidu je běžná zvyklost, že T.E.S. s.r.o. Polička vždy po jaru pokračuje v úklidu města od středu po okraje. Nicméně jsem ještě ve čtvrtek ráno požádal o prioritní uklizení ulice Šaffova a věřím, že alespoň chodník byl zameten. Ve věci opravy knihovny máte pravdu, že si firma počíná zdatně.

Co se týče dopravy, rád bych Vás požádal o jistou zdrženlivost. S dopravou jsou v dnešní době problémy a ve všech ulicích aut stále přibývá. Město každým rokem buduje několik parkovišť a souběžně vyhodnocujeme a zvažujeme za účasti dopravních expertů nejvhodnější dopravní režim. Nicméně máme velmi omezený prostor. Řešením není v jedné ulici omezit průjezd a parkování  a to vše přesunout do jiné ulice, která je taktéž velmi přetížená. Slibuji však, že v našem úsilí nepolevíme a stále budeme harmonizovat v mezích možností celkovou poličskou dopravu.

Děkuji Vám za zájem a jsem s pozdravem

 

Jaroslav Martinů, starosta města

Dobrý den pane starosto muj vnuk studuje gymnasium v Policce a uz nekolikrat mi rikal ze byl na prednasce skoly kde ten co prednasel nekolikrat pomlouval prezidenta a Babise. Mam k nim take vyhrady ale je spravne aby se toto delalo na skole? neni to politické ovlivnovani? Dobre si pamatuji jak sme za bolsevika musely poslouchat chvalozpevy o socialismu a Husakovy. Trochu mi to tu situaci pripomina. Nejsem ostatne sama pry se to prestava vice rodicum libit. Jaky je vas nazor na tohle? Dekuji. Augustinova

Vážená paní Augustinová,

 

děkuji za Váš dotaz, mám za to, že jsme se jako společnost ještě nenaučili slušnému demokratickému chování. Rozumím a je to zcela přirozené, že ne všichni musíme zastávat stejné názory a hodnoty. Nicméně se domnívám, že bychom vždy měli respektovat mandát ze svobodných voleb. Je nezpochybnitelné, že jak prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš mají pro výkon svých funkcí legitimní mandát. Vím, že tito dva pánové jsou velice často nevybíravě kritizováni a též i zesměšňováni.

Osobně jsem po celý svůj život zastáncem slušné výměny názorů bez osobního napadání a urážek. Naším cílem a úkolem musí být v rodinách, ve školách a dalších institucích posilovat věcnou, slušnou a argumenty podloženou diskusi a to nejen politickou, ale též i diskusi nad jinými neméně závažnými společenskými tématy dnešní doby. Osobně mohu slíbit své přispění do tohoto velkého úkolu.

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Vážený pane Jaké jsou Vaše poslední úlovky? jak sám píšete "a to především z pozice celoživotního rybáře." Děkuji za odpověď. Kučera

Vážený pane Kučero,

 

myslím, že toto téma na tyto stránky nepatří, nicméně z důvodu jisté slušnosti přijměte tuto stručnou odpověď.

Ano, sportovní rybolov byl mojí zálibou již cca od 8 let a ve své podstatě jsem této zálibě zůstal věrný po celý můj dosavadní život.

Nicméně v posledních 30 letech v pozici hospodáře rybářského sdružení Vysočina Polička již na ryby s udicí nechodím a svůj volný čas věnuji organizování činnosti, která je nezbytná pro zdárný chod celého rybářského společenství.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Dobrý den pane starosto, obracím se na Vás s otázkou na Váš názor na meliorace. Žijeme v období sucha a velmi diskutovanou je otázka, jak zadržovat vodu v krajině. Námětů je mnoho. Ale, nikdy jsem nezaznamenal diskuzi ohledně dopadů umělého odvodňování krajiny melioracemi na zadržování vody v krajině. V sedmdesátých letech minulého století bylo Poličsko zmeliorováno. S dobrým úmyslem. Někdy ale vedou dobré úmysly do pekel. Meliorace jsou z velké části stále funkční. Moje osobní poznání. Zdraví Jiří Brokl

Vážený pane Brokle,

Vaše pozorování krajiny je velice bystré a Váš dotaz aktuální. Osobně veliké vysychání krajiny pozoruji již celou řadu let, a to především z pozice celoživotního rybáře. Rychlost, jakou vysychá česká krajina od roku 2015, je však naprosto bezprecedentní.

Již jsem o této záležitosti několikrát psal i v naší Jitřence. V poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsem oslovil nejméně 50 poslanců a párkrát vystoupil s tímto tématem před celou sněmovnou. Byl jsem a stále jsem překvapen, jak málo si tento, dle mého názoru, největší problém ČR poslanci uvědomují.

Nicméně v poslední době dochází již ke změnám a začíná se o této otázce čím dál více hovořit. Ve sněmovně jsem organizoval seminář za účasti několika ředitelů našich povodí a též i předních odborníků a klimatologů. Musím uvést, že závěrem byl jednoznačný názor, že situace je alarmující.

Milý pane, omlouvám se, ale nemohu zde celý problém v celé šíři popsat, napsal bych bezpočet stránek. Pouze si dovolím upozornit a zdůraznit na změny krajiny za přibližně 80 až 100 let, kdy jsme melioracemi odvodnili nejméně 1 – 1,5 mil. ha původně mokrých pozemků, dále jsme narovnali 90 % původně meandrujících koryt vodních toků. Vodu jsme ve své podstatě z naší krajiny vyhnali a stále vyháníme. Vody stále ubývalo a my jsme na stále menší objem vody nasadili intenzivní zemědělskou výrobu, kdy již nemáme 20q výnosy obilí na  našich polích, jak za časů našich babiček, ale 100q. To přirozeně generuje daleko větší požadavky na vodu.

Často kladu odborníkům otázku, jak je možné, že nás po celé generace ve škole učili, že lesy zadržují vodu a my dnes čelíme národní tragédii, že lesy usychají a nemají vodu samy pro sebe. Jsem velice překvapen, že na tuto otázku mi nikdo zatím nepodal rozumné vysvětlení.  Při návštěvě výzkumného zemědělského pracoviště v Praze se mi dostalo překvapivé informace, že ze 100 % ročních srážek nepropadne korunami stromů na půdu 40 a více % srážek, které vzápětí končí ve výparu. Osobně mám za to, že k podobné situaci dochází i na intenzivních zemědělských polích. Můžeme se pak divit, že nám vody v krajině ubývá?

Vážený pane Brokle, rád bych Vás pozval na osobní schůzku, kde můžeme v diskusi pokračovat. Kontaktujte mě prosím přes můj sekretariát (sekretariat@policka.org; 461723808-807).

 

S pozdravem

Jaroslav Martinů

starosta města

Vážený pane Martinů,jako obyvatel Poličky a návštěvník těchto stránek jsem si nemohl nepovšimnout kauzy okolo kácení vzrostlých stromů v Poličce.Konkretně na sídlišti B.Nemcové jich z 15 zbydou pouze 2 (informace z webu na který jste poukazoval v předchozí odpovědi). Píšete, že je to z důvodu bezpečnosti občanů. Opravdu ? Opravdu je 87% stromů potencionálně nebezpečných ? Opravdu? Pokud Vás tak trápí bezpečnost občanů,jak je možné, že dopustíte aby v Poličce vznikaly další a další byty a ubytovny pro sociálně slabé občany. Proč? Vždyť už teď se slušný člověk bojí skrze feťáky,opilce, občany cizí narodnosti a idioty vytahnout paty z domu. Rodiče zakazují dětem procházet parkem i okolo nádraží kde se tito pohybují. Tohle se Vám zdá v pořádku ? Polička bývalá krásné a bezpečné město, bohužel už tomu tak neni a kácení stromu na tom nic nezmění. A poprosím lidskou odpověď. Ta politická,kde je sice hodně písmenek,ale člověk se nic nedozví, mě nezajímá. S pozdravem Novak

Vážený pane Nováku,

děkuji Vám za názor a zároveň i několik dotazů. Předně mi dovolte napsat, že povolení ke kácení stromů vydává státní správa a tedy není v mé kompetenci. Nicméně musím napsat, že jsem často žádán našimi občany o pomoc při různých úpravách zeleně, a to obecně. Vždy se přimlouvám, aby každé kácení a omezení zeleně bylo náležitě vyhodnoceno a projednáno. Základním materiálem je odborný posudek, který si město Polička nechalo vypracovat a který slouží jako dlouhodobý plán, podle kterého naše město v oblasti zeleně postupuje. Vlastníme a neseme zodpovědnost za několik tisíc stromů, které každým rokem vyžadují odbornou a pečlivou péči. Chci Vás ubezpečit, že naši úředníci nevydávají povolení ke kácení z osobního rozmaru, ale vždy po zodpovědném zvážení všech souvislostí.

Vážený pane Nováku, ve věci dalšího dotazu, kdy se ptáte, proč dopouštím vznik dalších ubytoven, musím napsat, že nevím, co tím myslíte. Pokud máte na mysli velice zdařilou opravu starého domu na ul. 9. května, tak zde vzniklo 6 bytů a rozhodně nemají charakter ubytovny.

V oblasti bezpečnosti patří město Polička k nejbezpečnějším městům v regionu. Jsem velice rád, že po mnoha letech se doplnil početní stav policistů Obvodního oddělní Polička Policie ČR, se kterou úzce spolupracujeme a snažíme se o neustále zlepšování nejen pocitu bezpečí, ale též i celkového pořádku v našem městě.

Na únorovém zasedání Zastupitelstva města Poličky byla přijata vyhláška omezující konzumaci alkoholu ve vybraných částech města. Na závěr mi dovolte, pane Nováku, napsat, že nikdy neodpovídám politicky, ale vždy se snažím popsat věci tak, jak jsou. Stále platí, že Vás velice rád uvítám na osobní schůzce, kde můžeme v diskusi pokračovat.

Podávám tyto informace a jsem s pozdravem

Jaroslav Martinů
starosta města

Dobrý den pane starosto, Nás by velmi zajímalo, který odborník vyhodnotil skácení vzrostlé, zdravé břízy v minulém roce na sídlišti B. Němcové u garáže pana Schejbala. Podal žádost s odůvodněním, že tato bříza a její kořenový systém mu dělá škodu na majetku. A proto se ptáme, jestli jste požádali pana Schejbala o znalecký posudek, z kterého by bylo jasně patrné, že zrovna tato bříza mu způsobila škodu. Rádi bychom se seznámili s tímto posudkem, kdo ho vyhotovil, a kdo ho zaplatil, a na čí náklady bylo skácení provedeno, když se jednalo o návrh jednoho občana? Předem děkujeme za Vaši odpověď. P.S. Arogance pana Coufala - vedoucího životního prostředí překročila rámec slušného chování. Pro něho všichni občané, kteří nemají před jménem a za jménem dva tituly, nejsou dostatečně kompetentní, aby se ptali, co se děje v jejich okolí se zelení.

Vážený pane Roune,

 

kácení a výsadba dřevin jsou plně v kompetenci zaměstnanců našeho úřadu. Návrh na kácení je v první fázi posuzován z hlediska samosprávy, tj. města jako majitele pozemku, které zodpovídá za stav stromů a jejich bezpečnost a nese břemeno úhrady škod na majetku a zdraví osob vzniklých např. v důsledku odlomení částí stromů, popř. jejich vyvrácení. Podkladem pro samosprávu je primárně inventarizace stromů včetně hodnocení a návrhů na ošetření či kácení, které pro město zpracovává firma SAFETREES, s.r.o. našeho předního arboristy a vysokoškolského pedagoga Ing. Jaroslava Kolaříka, PhD. Tato inventarizace se průběžně doplňuje a aktualizuje. Základní informace k jednotlivým inventarizovaným stromům jsou veřejnosti k dispozici na adrese http://www.stromypodkontrolou.cz/ v sekci Mapa. Dalším podkladem pro samosprávu z hlediska aktuálnosti kácení jsou podněty od občanů, které se snažíme zodpovědně vyhodnotit s vědomím toho, že jde o citlivou věc, na které se veřejnost nikdy neshodne.

Druhou fází, která předchází kácení stromu, je zpravidla správní řízení dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, které má v agendě oprávněná úřední osoba se zvláštní odbornou způsobilostí a správní řízení zakončuje vydáním rozhodnutí o povolení ke kácení.

Tímto procesem schvalování prošla i bříza, kterou zmiňujete. Byla pokácena již  v prosinci roku 2016 po opakované žádosti občanů, mj. i z Vašeho domu. Je pro mě obtížné reagovat na obsah telefonního rozhovoru, jehož jsem nebyl svědkem. Vámi formulované hrubé nařčení však považuji za naprosto nevhodné a mrzí mě taková úroveň komunikace. Máte-li zájem se v této věci setkat, je to jistě možné.

 

 

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

 

Dobrý den, pane starosto, jmenuji se Josef Kučera, bez přívlastku a rád bych Vám položil dotaz. Kdo další se ucházel o místo šéfredaktora Jitřenky? Jsou zápisy z jednání rady a zastupitelstva města veřejné? Děkuji.

Vážený pane Kučero,

 

výběrové řízení na post šéfredaktora Jitřenky nebylo veřejné. Nebylo by správné ani férové vůči uchazečům, kteří neuspěli, bez svolení zveřejňovat  touto formou jejich jména. Komise vybírala ze čtyř kvalitních kandidátů se zkušenostmi z oboru, přičemž většina členů se shodla na paní Mgr. Kutilové. Doporučení komise pak jednohlasně podpořila rada města, která má v této věci konečnou rozhodovací pravomoc.

Zápisy z jednání rady města jsou podle zákona o obcích k dispozici na městském úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce. Zápisy z jednání zastupitelstva jsou podle stejného zákona k dispozici k nahlédnutí na sekretariátu starosty všem občanům města starším 18ti let.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

 

Dobrý den. Chci se zeptat, zda už platí nebo kdy vejde v platnost OZV na alkohol na veřejnosti? ( náměstí , park..).

Vážený pane Tisovský,

k Vašemu dotazu sděluji, že v souladu s ust. § 12 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, musí být vyhláška po dobu 15 dnů vyvěšena na úřední desce městského úřadu.

Obecně závazná vyhláška města Poličky č. 1/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích bude účinná a závazná ke dni 26. března 2019.

Vyhláška  včetně příloh je momentálně k dispozici  na internetových stránkách města na úřední desce, po nabytí účinnosti bude přesunuta do sekce městský úřad - nařízení a vyhlášky města.

Za Váš dotaz děkuji a jsem s pozdravem

Jaroslav Martinů, starosta města

 

Dobrý den. Existuje v Poličce vyhláška pro zákaz hlučných prací o víkendu nebo alespoň v neděli. Soused rád řeže dřevo v neděli od sedmé. Klidně celé dopoledne. Je to obtěžující a dosti nevhodné. Jak lze v těchto situacích postupovat? Dohoda je nemožná.

Vážený pane Kopecký,

obecně závaznou vyhlášku k regulaci hlučných činností, která by zakazovala používat pily, sekačky na trávu, kompresory a jiné hlučné přístroje či zařízení o víkendu  nebo v neděli, město Polička nemá. V této věci, stejně jako v mnoha dalších záležitostech každodenního života by měl být respektován zdravý rozum a zejména vzájemná slušnost.

Osobně se domnívám a doporučuji ke zvážení oslovit souseda přímou cestou a požádat ho o respektování minimálně nedělního klidu. V případě Vašeho zájmu nabízím i osobní angažovanost v dané věci.

Pokud by Vaše problémy nebyly touto cestou řešitelné, existuje samozřejmě právní úprava, která na tyto situace pamatuje. Obecnou právní úpravu tzv. imisí, tedy činností, které nad únosnou míru obtěžují okolí,  obsahuje občanský zákoník v § 1012 a následujících ustanoveních.

Podávám tuto informaci a jsem s pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města  

Dobrý den pane starosto, chtěla bych se zeptat, zda je v plánu podobná výstavba bytů, jako tomu bylo na Bezručově. Případně v jakém časovém horizontu se dá výstavba očekávat. Děkuji za odpověď.

Vážená paní Karin,

 

naše město i nadále plánuje další výstavbu bytových domů. Územní plán města Poličky obsahuje několik vhodných lokalit, kde by bylo možné další byty vystavět.

Jednou z důležitých podmínek je vykoupení pozemků od stávajících vlastníků. V současné době již probíhá celá řada jednání s cílem připravit další pokračování bytové výstavby.

Osobně jsem velikým zastáncem a podporovatelem této snahy a pevně věřím, že v krátké době 2 -3 let začneme s realizací dalšího záměru.

 

S pozdravem

 

 

Jaroslav Martinů

starosta města

Dobrý den. Jak hodlá město řešit kritický nedostatek parkovacích míst na Sídlišti Hegerova? Např. v neděli večer není kde zaparkovat. Problém způsobuje i nárůst počtu zde parkujicich firemních vozidel a majitelele bytů nemají kde zaparkovat. Bylo by řešením např. rezidentní parkování?

Vážený pane Kropáčku,

 

máte pravdu, na Sídlišti Hegerova je kritický nedostatek parkovacích míst. Z důvodu nápravy a posílení kapacity parkovišť jsme již loni nechali zpracovat studii dalších parkovacích stání, a to nejen v tomto sídlišti, ale obecně po celé Poličce.

Výsledkem je, že jen na Sídlišti Hegerova jsou možná čtyři místa, která se nabízí využít.
Po vyhodnocení vlastnických vztahů je ale pouze jedno z těchto 4 míst ve vlastnictví města. V rozpočtu na letošní rok je mimo jiné zařazena i částka 1 mil. Kč na parkoviště v této lokalitě.
Věřím, že po schválení rozpočtu města a celkovém vyhodnocení dojde v letošním roce k vybudování minimálně jednoho parkoviště v této oblasti.

Děkuji za Váš podnět.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

 

Dobrý den. Pane starosto, chtěl bych se tímto informovat o způsobu řešení ošetřování zeleně ve městě. Už v úvodních měsících roku nelze přehlédnout probíhající kácení. V minulých odpovědích na dotazy ohledně kácení tvrdíte, že město má ve věci rozhodování o zeleni zajištěnou odbornou firmu. Má tato firma absolutně volné ruce? Hned z kraje pozoruji naprosto zbytečné odstraňování některých zcela zdravých dospělých stromů, tuším, že v mnoha případech by se mohlo jednat o kácení na základě žádosti některých obyvatel. Každý si může, s pár podpisy, nechat bezprecedentně odstranit stromy v okolí? Podléhá tento proces nějaké zodpovědné kontrole? Semena z bříz, lipový pyl na balkonech a vznešených autech by neměl být pro toto relevantním důvodem. Například smrk č. 109 na sídlišti Boženy Němcové. Nacházejí se zde dva zdravé stromy, k žádnému ohrožení ani stínení do oken nedochází, přesto je na webu stromypodkontrolou.cz jeden z nich předurčen ke kácení. Velký počet dospělých bříz stojících mimo chodníky a domy byl v minulosti taktéž, podle mě ne zcela odůvodnitelně, na sídlišti odstraněn. Na ulici Jiráskova došlo v loňském roce k odstranění většinové části lipové aleje, takže na jednu stranu hledím přímo do barevné fasády protějšího paneláku. Dnes se kácejí smrky na druhé straně domu, jediný zdroj stínu v širokém okolí, kde celoročně hnízdí v korunách mnoho ptáků. Nyní budeme namísto toho sledovat barevnou bytovku i na druhé straně a přes den se pařit horkým asfaltem a vyschlou travní plochou. Tyto stromy šlo ošetřit mnohem citlivěji. Poslední léta provázejí obrovská dlouhotrvající vedra. Asfaltové, betonové a zděné povrchy velice ohřívají městské klima ve dne i v noci prostřednictvím akumulovaného tepla. Stejně tak přímé sluneční světlo přispívá k rychlému odparu. Stín má na ochlazování prostředí a zadržování vody obrovský vliv. Každý takový vzrostlý a zdravý strom poskytuje okolí několik čtverečních metrů stínu. Pokud je tento strom odstraněn a nahrazen mladým a mnohem menším stromem, během příštích desítek let nebude ochlazovací efekt zdaleka odpovídat původním hodnotám. V neposlední řadě je třeba zmínit i obrovský úbytek ptactva a hmyzu. Odstranění každého takového stromu znamená pro každý takový druh velkou zátěž. V minulém týdnu proběhla na serveru seznam.cz zpráva o studii zahraničního vědeckého týmu, který zjistil, že při současném tempu ubývání hmyzu klesne počet hmyzu během příštích 10 let o celých 25%. Největší vliv na tuto negativní skutečnost má v naší republice bezpochyby nezodpovědné zemědělství, velkou stopu zde však zanechává i odstraňování zeleně. Nemyslíte, že by zacházení se zelení ve městě mohlo být trochu opatrnější? To, co dělá bytová sídliště obyvatelnější a mnohem příjemnější pro život jsou právě vzrostlé stromy, jejich stín a možnost nekoukat se pouze na nevkusné rozehřáte plochy velkých domů. Za chvíli mezi domy bude pouze step, nějaký ten malý okrasný strom a horko. Chci Vás požádat o sdělení Vašeho názoru na tuto problematiku a o citlivější přístup k městské zeleni. Děkuji za odpověď.

Vážený pane Gajdoši,

děkuji Vám za Vaše upozornění a zájem o veřejnou zeleň v našem městě. Jde o významnou a ne úplně jednoduchou problematiku, která má značný dopad na prostředí, ve kterém žijeme, a tudíž vyvolává mezi občany emoce a kontroverze. I proto se město Polička v roce 2013 rozhodlo nechat odborně posoudit podstatnou část stromů na území města Poličky. Posouzení většiny stromů a skupin stromů provedla v několika etapách firma SAFE TREES, s.r.o. našeho předního arboristy a vysokoškolského pedagoga Ing. Jaroslava Kolaříka, PhD., a zároveň zpracovala Projekt péče o stromy. Tento projekt řeší návrhy na ošetření jednotlivých stromů a kácení stromů ze zdravotních a pěstebních důvodů a průběžně se doplňuje a aktualizuje. Základní informace k jednotlivým inventarizovaným stromům jsou veřejnosti k dispozici na adrese http://www.stromypodkontrolou.cz/ v sekci Mapa.

Kácení probíhá postupně dle naléhavosti, vždy na základě konkrétních důvodů, a je podmíněno povolením dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Většinou je důvodem kácení špatný zdravotní stav stromu, popř. jeho statická stabilita, což jsou charakteristiky, které nejsou vždy laickým okem vidět. To je příklad smrků na ul. Jiráskova. V některých případech jde i o kácení na základě žádosti většího počtu obyvatel a je na zvážení orgánu ochrany přírody, zda jsou důvody v žádosti natolik závažné, že lze povolení ke kácení vydat.  Smrk č. 109 na sídlišti Boženy Němcové, který zmiňujete, stále roste na soukromém pozemku, tak patrně myslíte nějaký jiný strom. Znovu připomínám, že i přes snahu mít stromy pod kontrolou dochází v Poličce k rozlomení nebo i vyvrácení stromů a naštěstí jen k materiálním škodám v řádu desítek až stovek tisíc korun. V žádném případě nechci připustit podcenění rizik, a aby v Poličce došlo k tomu, co se stalo v jiných městech (např. dvě úmrtí v důsledku pádu stromu či větví ve Svitavách).

Po kácení stromů provádí město náhradní výsadbu, buď v místě samém, a pokud to není možné na jiných pozemcích města (např. podél cyklostezky směr Modřec a Bořiny). Ale nejenom to. V rámci projektů svého rozvoje město řeší novou výsadbu v místech, kde dříve byla půda bez stromů. Příkladem je nově vzniklý park v lokalitě Mánesova, kde bylo s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí vysazeno 1493 rostlin, z toho i několik desítek listnatých a jehličnatých stromů. S výsadbou dřevin počítá i projektová dokumentace na sídliště v lokalitě Bezručova a současně se zde připravuje založení dvou nových parkových ploch. Připravuje se také projekt, ve kterém se počítá mj. i s doplněním zeleně na většině sídlišť našeho města. Pokud byste měl Vy sám nějaký návrh, kde by bylo vhodné nějakou zeleň vysadit, můžete se obrátit na náš odbor životního prostředí, kde se jistě setkáte se vstřícným přístupem.

Věřím, že je naším společným zájmem, abychom žili v pěkném prostředí kvalitní veřejné zeleně, a mohu Vám slíbit, že v tomto směru bude město vyvíjet maximální úsilí ke spokojenosti našich občanů.

 

S pozdravem

 

Jaroslav Martinů

starosta města

                                                                      

 

>>>

Info

Poslední otázka:
11. 6. 2019
Poslední odpověď:
14. 6. 2019
Položit nový dotaz