Město Polička

Oznámení o pořízení Územní studie Polička - lokalita Bezručova

Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého nám. 160, 572 01 Polička Spis. zn.:    MP/24436/2013/06                                                                …