Město Polička

Adaptační strategie

Akční plán navazuje na Adaptační strategii města Polička na změnu klimatu, zejména na její Návrhovou část, se kterou je propojen. Projekty uvedené v akčním plánu vycházejí ze Zásobníku projektů, který byl průběžně s Návrhovou částí připravován. Cílem Akčního plánu je určit konkrétní kroky, projekty a aktivity, které povedou k naplnění…

Úvodní fotografie ke článku

Opatření na změnu klimatu v Poličce se mohou začít připravovat

Město Polička má dokončenou Adaptační strategii na změnu klimatu. V pondělí 16. 1. 2023 ji předal zástupce spol. Ekotoxa zástupcům města za přítomnosti členů pracovní komise.  Adaptační strategie je zhotovena…

Úvodní fotografie ke článku

Adaptační strategie města Poličky - navrhované části

10. listopadu 2022 proběhla v Divadelním klubu v Poličce Prezentace…