Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Svoz odpadu

Svoz nebezpečného odpadu, recyklovatelných plastů, sběrového papíru a objemného domovního odpadu v částech města Lezník, Střítež, Modřec a v Bořinách

Svoz uvedených odpadů je bezplatná služba pro občany s trvalým pobytem na území města Poličky a dále pro majitele chat a chalup na území města.

Svoz odpadu zajistí sběrné vozidlo a. s. LIKO Svitavy
ve středu 13. 9. 2006 v následujících intervalech:
LEZNÍK - Haná 15.00 - 15.15, škola 15.20 - 15.30,
dolní Lezník (zast.) 15.35 - 15.45, “u koryt“ 15.50 - 16.00
STŘÍTEŽ - u hřiště 16.15 - 16.25, hasičská zbrojnice 16.30 - 16.40
MODŘEC - u prodejny 17.00 - 17.10, u rybníka (č.p. 6) 17.15 - 17.25
BOŘINY - u bytovek 17.40 - 17.50

Svoz nebezpečných odpadů zahrnuje:
ledničky, mrazničky, televizory, radia, počítače, zářivky, výbojky, akumulátory, včetně elektrolytu, suché články-monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry, barvy, lepidla, rozpouštědla, spotřební chemie z domácnosti, vyřazené léky, znečištěné textilie, železné, plastové a skleněné obaly znečištěné škodlivinami.
Mezi recyklovatelné plasty patří:
téměř všechny plastové předměty, obaly, nádoby a fólie, tetrapakové krabice od nápojů (mléka apod.). Plasty musí být čisté, nádoby a lahve řádně vymyté. Pytel na plasty si mohou občané bezplatně vyzvednout na středisku LIKO Svitavy a.s. v areálu Agropodniku a v Informačním centru Polička.
PET lahve je nutno sešlápnout!
Mezi recyklovatelné plasty nepatří:
plasty s kovovými částicemi, obaly znečištěné organickými zbytky, olejem nebo barvou, linolea, odpadové trubky z PVC (novodur), molitan, textilie z plast. materiálů, kabely, plastové tapety, videokazety.
Informace pro chataře a chalupáře
Dle vyhlášky Města Poličky č. 2/2005 jsou chataři a chalupáři povinni zaplatit roční poplatek v částce 444,- Kč za stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Od tohoto poplatku jsou osvobozeni majitelé rekreačních objektů, kteří mají trvalý pobyt na území města Poličky. Zároveň s úhradou poplatku v příjmové pokladně MěÚ Polička si mohou chalupáři zakoupit pytel pro svoz odpadu.

Vedoucí odboru územního rozvoje a ŽP
Ing. Marta Mastná v.r.

Vložil Martinů Petra (6.9.2006), přečteno 3170x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Svoz odpadu