O stránkách

Tyto webové stránky provozuje Město Polička.

Správcem veškerého obsahu je Město Polička, se sídlem Palackého nám. 160, Polička. Veškeré osobní údaje návštěvníků webových stránek, které jsou prostřednictvím těchto webových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník webových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník webových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, Město Polička, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Obsah stránek

Ing. Naděžda Šauerová
Příspěvky, tiskové zprávy, informace
Lucie Hofmanová
Usnesení RM, ZM
Magdalena Němcová
Usnesení RM, ZM
pracovníci odborů
Informace z odborů, dokumenty (viz. autor příspěvku)
Připomínky / zpětná vazba 

Autoři

Ondřej Votruba
Programátor, kodér, webdesign dle gr. návrhu
Jakub Klimeš (REK plus, s.r.o.)
Grafický návrh, korekce

Provozovatel stránek

Město Polička
Palackého nám. 160
Polička, 572 01

Archiv původních stránek

Zde můžete navštívit původní webové stránky, které již nemusí být plně obsahově aktuální.