Město Polička

Volby

Volba prezidenta republiky 2023

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na pátek 13. ledna a sobotu 14. ledna 2023.

Dokumenty a základní informace k volbě prezidenta republiky jsou k dispozici zde.

U prezidentských voleb lze volit na voličský průkaz.

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Pavlína Novotná, 461 723 880
  • Eva Klimešová, 461 723 888

Kontaktní adresa:     

Městský úřad Polička 
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA 
e-mail: e-podatelna@policka.org

Právní úprava: zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

Výsledky hlasování do Osadního výboru v Poličce Stříteži

Ve dnech 19. a 22. 11. 2022 se uskutečnilo hlasování o složení nového Osadního výboru v Poličce Stříteži.   Vydáno bylo 94 obálek. Odevzdáno bylo 94 obálek s hlasovacím lístkem. Platných hlasovacích lístků bylo 93, 1 lístek byl neplatný.   Pořadí prvních sedmi kandidátů s nejvyšším počtem hlasů:            …