Město Polička

Volby 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Dokumenty a základní informace  k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 jsou k dispozici zde.

 

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro výlep voleb. plakátů pro volební kampaň volby PSP ČR

Oznámení o vyhrazení volebních ploch pro výlep voleb. plakátů pro volební kampaň  pro volby PSP ČR  2021 -viz příloha

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR  2021 - viz příloha

Informace o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK -obce POÚ Polička

Informace o termínu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů OVK -obce POÚ Polička - viz příloha

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Poličce

Oznámení o svolání prvního zasedání OVK v Poličce  - viz příloha

Volby PSP ČR 2021 - jmenování zapisovatelek OVK

Volby PSP ČR 2021 - jmenování zapisovatelek OVK - viz příloha

Informace volebním stranám o počtu a sídle VO Polička -pro volby PSP ČR 2021

Informace volebním stranám o počtu a sídle VO Polička -pro volby PSP ČR 2021- viz příloha