Polička

Oficiální stránky města

Česky
English
Deutsch

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Program Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ pro rok 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo pro rok 2018 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.
                                  
Z programu nelze hradit následující náklady:
•    modernizace objektů – zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, sanitární technika, výplně otvorů z plastu, nebo typu EURO (okna, dveře, výkladce), izolační dvojskla a trojskla, protipožární okna, dveře a stěny;
•    nástavby a přístavby objektů, půdní vestavby, provizorní úpravy objektů (např. provizorní konstrukce krovu);
•    jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka;
•    hromosvody (pokud nejsou součástí obnov střešní krytiny), izolační střešní folie apod.;
•    protiradonová opatření;
•    čištění a úklid budov;
•    pronájem lešení;
•    stavebně-historické a restaurátorské průzkumy, záměry, zprávy, projektové dokumentace;
•    náklady na stavební/autorský dozor;
•    úpravy veřejných prostranství (cesty, ulice, chodníky), terénní úpravy, sadové a parkové úpravy zeleně;
•    kopie sochařských děl a výdusky;
•    archeologie;
•    veškeré vedlejší rozpočtové náklady (vyjma zařízení staveniště do 3,5 %);
•    položka v rozpočtu – rezerva;
•    DPH – v případě, že vlastník je plátcem;
•    režijní náklady, cestovné, dopravné, revize, náklady za ubytování, koordinační činnost, zábory veřejného prostranství.

Ministerstvo kultury stanovilo kvótu pro město Polička, jako obec s rozšířenou působností, v celkové výši 224.000 Kč.                                                    

Zásady pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury a příslušné formuláře jsou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva www.mkcr.cz                                                                                                                                                                    
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádostí poskytuje Ministerstvo kultury, Ing. Tomáš Srb tel. 257 085 417, e-mail tomas.srb@mkcr.cz nebo Městský úřad Litomyšl, odbor kultury a cestovního ruchu -  oddělení státní památkové péče, PhDr. Milada Nováková, tel. 461 653 460, e-mail milada.novakova@litomysl.cz

Žádosti na výše uvedený program s povinnými přílohami přijímá osobně Městský úřad Litomyšl, oddělení státní památkové péče, v termínu do 28. února 2018 na následující adrese:  
Městský úřad Litomyšl, Purkyňova 918, Litomyšl. 

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2017 v rámci státní finanční podpory z výše uvedeného programu účelový finanční příspěvek na obnovu nemovitých kulturních památek - Tylova domu čp. 53 v Poličce ve výši 109.000 Kč a Šmídovy vily čp. 483 v Poličce ve výši 123.000 Kč.                                                
 

Vložil Votruba Ondřej (12.2.2018), přečteno 475x

Právě procházíte:

Úvod | Městský úřad | Informace z odborů | Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností