Město Polička

Rozpočet města Poličky 2019 schválen

Rozpočet města Poličky je schválen, nové zastupitelstvo projednalo a schválilo svůj první rozpočet ve čtvrtek 28. února. Všichni zastupitelé již měli možnost se k návrhu rozpočtu vyjádřit a diskutovat o něm v rámci pracovního zastupitelstva, které proběhlo v lednu. V pondělí 18. února projednal navržený rozpočet i finanční výbor města, který jej doporučil ke schválení.

Celkové výdaje jsou navrženy ve výši 362 mil. Kč, z toho kapitálové výdaje jsou ve výši 145 mil. Kč.

„Rozpočet města je nejdůležitějším dokumentem roku, ukazuje, jakým směrem se chceme rozvíjet,“ komentuje význam rozpočtu starosta města Jaroslav Martinů.  Jak se bude Polička rozvíjet v roce 2019? Zde několik největších investičních akcí tohoto roku.

Rekonstrukce ulice Pálená, Fortna a Štěpničná

I. etapa – 12 mil. Kč – jedná se o další, konkrétně 9. etapu velkého projektu revitalizace historického centra města. K úplnému dokončení oprav ulic v této části města zbývají 2 etapy, a to právě  9. etapa, která zahrnuje výše zmíněné ulice a 10. etapa – ulice Otakarova a Václavská. Ulice budou předlážděny, asfalt bude nahrazen dlažbou, dojde k výměně kanalizace, vodovodu i osvětlení.

Park

Oprava lávky přes Bílý potok u dětského hřiště – 1,5 mil. Kč. Město Polička v roce 2020 opraví i velký nýtovaný most. Abychom mohli čerpat dotace z Programu regenerace, podalo město žádost o zápis mostu na seznam kulturních památek. Na vyjádření čekáme. Historický most je z roku 1901 a jedná se o významnou technickou památku. Most bude opraven tak, aby byla jeho historická hodnota zachována.

Nová dřevěná cesta procházející parkem se dočká i nového osvětlení – předpokládané náklady 600 tis. Kč. Zároveň bude v tomto roce zpracována studie na osvětlení gotických hradeb.

Památky

Na opravu hradeb je v rozpočtu vyčleněno 4 mil. Kč, budou pokračovat sanační práce zahrnující nové střechy bašt, spárování zdiva a další odborné zásahy.  Dojde k rekonstrukci hradeb Na Valech – od parkoviště u Tylova domu k soukromé bráně u hotelu Pivovar.

I v roce 2019 bude město Polička pokračovat v opravě svých cenných barokních památek na Palackého náměstí. Opravy navazují na rozsáhlou a zásadní rekonstrukci Mariánského morového sloupu, která byla po třech letech dokončena v roce 2018. Komplexní restaurátorský zásah bude proveden na dvou kamenných kašnách se sochami sv. Jiří a sv. Michaela Archanděla a také na soše sv. Jana Nepomuckého. Všechny uvedené sochy jsou na seznamu Národních kulturních památek ČR. Předpokládané náklady jsou ve výši 1,5 mil. Kč.

Na uvedené opravy město Polička požádalo o dotaci v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, přidělená dotace je ve výši 1,8 mil. Kč.

Hrad Svojanov – rekonstrukce čistírny odpadních vod – 1,5 mil. Kč

Dům na ulici Hegerova

Stavební úpravy v hodnotě 7 mil. Kč, vznikne zde 6 nových bytů za účelem sociálního bydlení, oprava domu hrazena z velké části dotací IROP.

Školství

Nová vzduchotechnika v pavilonu Masarykovy ZŠ – cca 6 mil Kč

Oprava chodníků a komunikací – cca 6 mil. Kč

Opravy chodníků v částech těchto ulic: Družstevní -700 tis. Kč, Hegerova – 1 mil. Kč, ulice ČSLA – 3 mil. Kč (od budovy policie nahoru směr Bystré – levá strana ulice), ulice Jiráskova – 300 tis. Kč. Chodníky dostanou novou betonovou zámkovou dlažbu. Opravy na ulici Hegerova a ČSLA částečně hrazeno z dotace SFDI ČR. 

Parkoviště – 4,5 mil. Kč  - budování nových parkovacích míst a rozšíření stávajících parkovišť.

Ulice Luční – 500 tis. Kč, v nové lokalitě Bezručova – 700 tis. Kč, Na Bídě u hradeb – 1 mil. Kč (mezi stávajícím parkovištěm a restaurací), nové parkoviště - Betlém, Havlíčkova, Svépomoc – 1,2 mil. Kč, rozšíření parkoviště na Sídlišti Hegerova – 1 mil. Kč.

Lokalita Bezručova

Nové povrchy komunikací , nová technická a dopravní infrastruktura v různých částech lokality – 7 mil. Kč. Dokončení nových bytových domů v Lokalitě Bezručova – z rozpočtu tohoto roku 14 mil. Kč.

Dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod  v celkové hodnotě 40 mil. Kč.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města