Město Polička

obrázek

Vše připraveno pro stavbu dalších domů

Vše připraveno pro stavbu dalších domů

Na začátku dubna byla dokončena 3. etapa přípravy infrastruktury pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Bezručova. Stavební práce zde probíhaly od podzimu loňského roku a zahrnovaly zejména budování komunikací, kanalizace, veřejného osvětlení a plynovodu.  Celkové náklady jsou ve výši 14 mil. Kč.

Od poloviny dubna mohou majitelé parcel žádat o povolení stavby a poté začít stavět. V této lokalitě vznikne 19 nových domků. Jedná se o poslední část území Bezručova, kde budou postaveny domy. Výstavba však tímto nekončí, město Polička již nyní hledá další vhodná místa pro nové rodinné domky.

Nové bytové domy, které jsou součástí této lokality budou do konce dubna zkolaudovány a první obyvatelé se do nových bytů budou stěhovat v letních měsících tohoto roku.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města