Město Polička

Nové webové stránky města Poličky

Milí uživatelé internetu, 

město Polička několik měsíců připravuje nové webové stránky, které by měly po mnoha letech nahradit ty stávající, dnes již technicky i obsahově nevyhovující. Naším cílem je poskytnout pravidelným návštěvníkům (zejména tedy občanům města), ale i příležitostným uživatelům a turistům přívětivou, jednoduchou a přehledně strukturovanou webovou službu. Nechceme zahltit web nepřeberným množstvím informací, nýbrž umožnit uživateli rychlou orientaci a nalezení stručné a výstižné odpovědi na jeho otázku. Vzhled stránek vychází z  prověřeného a věříme, že obecně pozitivně přijímaného jednotného vizuálního stylu města Poličky, který by se měl sjednotit i s nově zamýšleným zpracováním Jitřenky a prezentacemi příspěvkových organizací města.

Nabízíme Vám jako budoucím uživatelům již v tuto chvíli vhled do rozpracovaných, neúplných webových stránek, které již sice pracují s „ostrými daty“, ovšem zdaleka nejsou dotaženy do konečné podoby. V tuto chvíli pracujeme mj. na sekci „Jak si vyřídit“, která by měla obsahovat návody na řešení nejběžnějších životních situací, kvůli kterým se obracíte na úřad. Na dopracování však čekají i části „o Poličce“, které jsou primárně určeny náhodným návštěvníkům a turistům a „Volný čas“.

Zasílejte nám prosím Vaše připomínky a názory prostřednictvím připraveného formuláře, který naleznete na úvodní straně v pravém dolním rohu pod webovou kamerou a pomozte nám vytvořit náš web lepší. S oficiálním spuštěním počítáme v ideálním případě do konce června tohoto roku. Již dnes však víme, že minimálně do podzimu budeme dále pracovat např. na začlenění vzorových interaktivních formulářů pro podání žádostí klientů na městský úřad, v plánu je také vytvoření nového portálu pro prezentaci spolků a organizací.

Pracovní verzi nových webových stránek naleznete na adrese http://new.policka.org

Na tomto místě si pak dovolujeme připomenout, že se snažíme získat od Vás, občanů města, příležitostných fotografů, snímky, které by zejména na webu pomohly naše město a okolní krajinu propagovat. Soubory (nejlépe ve formátu JPG) můžete posílat na adresu: nsauerova@policka.org, velké soubory raději přes úschovnu.

Děkujeme.