Město Polička

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 8.8.2019

Zástupci města obdrželi dnes odpoledne protokolární zprávy o výsledcích podrobného laboratorního vyšetření vzorků  odebraných v pondělí ráno 5.8.2019 z vrtu V7 (lokalita Hegerova). Kromě již známého výskytu indikátorových bakterií fekálního původu byl zjištěn výskyt humánních norovirů – viz https://www.khspce.cz/wp-content/uploads/informace-zde.pdf.

Provozovatel vodovodní sítě VHOS a.s. pokračuje v technických opatřeních na vyčištění sítě. Pokračuje zvýšené chlorování a průplachy vodovodního řadu, čištění vodojemů. Na základě prvních laboratorních výsledků vzorků odebraných v domácnostech a provozech již po odstavení vrtu V7 a realizaci první vlny průplachu a dezinfekce sítě, která proběhla již v úterý, se přijatá opatření jeví jako účinná. Výskyt indikátorových bakterií byl zaznamenán pouze na Sídlišti Hegerova a v Pomezí, a to ve stopovém množství. I nadále tedy trvá doporučení hygieniků na převařování pitné vody. Toto opatření lze odvolat až po opakovaném negativním laboratorním výsledku a jednoznačném prokázání nezávadnosti vzorků. Určující je v tomto ohledu postoj a doporučení Krajské hygienické stanice.

Souběžně s řešením nastalé situace spolupracují všechny zainteresované subjekty na zjištění zdroje a původu znečištění vrtu. Na zítra 9. 8. 2019 je svolána další koordinační schůzka všech zainteresovaných stran. O výsledku jednání a aktuální situaci budeme občany města informovat na webu zítra.

Pavel Štefka
místostarosta města Poličky 
Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko