Město Polička

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 9.8.2019

Dnes dopoledne proběhlo na Městském úřadu Polička další jednání k aktuální situaci kolem zásobování a kvality pitné vody z veřejného vodovodu v Poličce a obcích Pomezí a Květná. 

Níže uvádíme shrnutí aktuálních poznatků.

Konečné výsledky rozborů vzorků vody ze zdroje vrtu V7 a vodovodní sítě na ulici Hegerova v Poličce, v Pomezí a Květné potvrdily kontaminaci vody bakteriemi fekálního původu a přítomnost norovirů, které jsou nejčastějším původcem průjmových onemocnění - https://www.khspce.cz/wp-content/uploads/info-k-8.8.2019.pdf. Zjištěný vysoký počet bakterií střevního původu by však pravděpodobně i sám o sobě postačoval k vyvolání průjmových obtíží u citlivějších osob.

Po prvním průplachu a dezinfekci vodovodní sítě, která proběhla v úterý 6.8.2019, byl z odebraných vzorků potvrzen výskyt indikátorových bakterií pouze na Sídlišti Hegerova a v Pomezí, a to ve stopovém množství.  Vzorky z dalších částí Poličky byly vyhodnoceny jako nezávadné. Po dalším průplachu a dezinfekci sítě a vodojemů byly ve čtvrtek 8.8.2019 odebrány další vzorky na bakteriální znečištění, které po předběžném prvním odečtu nevykazují žádné bakteriální znečištění. Konečné výsledky těchto rozborů budou známy v sobotu dne 10.8.2019.  

Dnes jsou provozovatelem VHOS, a.s. odebírány další vzorky na bakteriální a virologické vyšetření. První předběžné výsledky lze očekávat též v sobotu 10.8.2019.

I nadále trvá plošné doporučení hygieniků na převařování pitné vody. Toto opatření lze odvolat až po opakovaném negativním laboratorním výsledku a jednoznačném prokázání nezávadnosti vzorků. Pokud bude i u těchto opakovaných vzorků prokázána nezávadnost vody, bude odvoláno plošné doporučení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje na převařování vody (vzhledem k daným postupům vyhodnocování vzorků nejdříve 13.8.2019).

Další průběžnou informaci o průběhu řešení celé události zveřejníme na webových stránkách města Poličky během zítřejšího dne, kdy by měly být k dispozici výsledky z výše uvedených odběrů.

Pavel Štefka
místostarosta města Poličky 
Mgr. Aleš Mlynář
ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko