Město Polička

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 10.8.2019

Při předběžném odečtu výsledků rozboru vzorků odebraných na síti vodovodů Polička, Pomezí a Květná dne 9.8.2019 nebyly prozatím zaznamenány žádné indikátory bakteriálního ani virologického znečištění. Konečné výsledky budou potvrzeny zítra při odečtu po 48 hodinách. Dnes byly odebrány další vzorky, jejichž konečné vyhodnocení bude známo v pondělí 12.8.2019.  V případě negativních výsledků výše uvedených rozborů, budou v pondělí 12.8.2019 odebrány poslední kontrolní vzorky na bakteriální a virologické vyšetření. 

I nadále trvá plošné doporučení hygieniků na převařování pitné vody pro celé město Polička včetně místních částí Lezník, Modřec a Střítež. Toto opatření lze odvolat až po opakovaném negativním laboratorním výsledku a jednoznačném prokázání nezávadnosti vzorků. 

Na vodovodní síti proběhlo opakované vychlorování vodojemů Polička, Pomezí a Květná, zvýšené dávkování chloru v ČS Sebranice a proplachování vodovodní sítě v lokalitě Hegerova.

Další průběžnou informaci o průběhu řešení celé události zveřejníme na webových stránkách města Poličky během zítřejšího dne.

Přikládáme stanovisko VHOS, a.s. ke standardní kontrole kvality vody a jejímu hygienickému zabezpečení.

https://www.vhos.cz/cs/stranky-mimo-strukturu/prohlaseni-k-mimoradne-situaci-tykajici-se-kvality-vody-na-vodovodu-policka-pomezi-kvetna