Město Polička

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 11.8.2019

V pátek 9.8.2019 provedl provozovatel vodovodu VHOS, a.s. další odběry kontrolních vzorků na vodovodní síti města Poličky a obcí Pomezí a Květná. Předběžné výsledky mikrobiologického rozboru těchto vzorků (po 48 hod.) zatím nepotvrdily přítomnost bakteriálních indikátorů fekálního znečištění. Konečné vyhodnocení mikrobiologického rozboru bude zítra. Současně byly vzorky podrobeny testům na přítomnost virů v laboratoři oddělení infekční diagnostiky Nemocnice Litomyšl, a to s negativním výsledkem. 

V sobotu 10.8.2019 zajistil provozovatel VHOS, a.s. odběr dalších vzorků pro opakované virologické vyšetření, které ve všech odebraných vzorcích potvrdilo negativní nález virů.

Vyhodnocení mikrobiologického a virologického rozboru vzorků vody odebraných Krajskou hygienickou stanicí ve Svitavách dne 8.8.2019 bude dle jejich vyjádření známo zítra. 

Na vodovodní síti probíhá nadále zvýšené dávkování chloru v ČS Sebranice.

I nadále trvá vydané doporučení hygieniků na převařování pitné vody. Toto opatření lze odvolat až po opakovaném negativním laboratorním výsledku a jednoznačném prokázání nezávadnosti vzorků. 

Na zítra 12.8.2019 je svolána další koordinační schůzka všech zainteresovaných stran. O výsledku jednání a aktuální situaci budeme občany města informovat na webu zítra.