Město Polička

Vývoj situace ohledně kvality pitné vody v Poličce – 12.8.2019

Dnes proběhlo na Městském úřadu Polička jednání k aktuální situaci kolem zásobování a kvality pitné vody z veřejného vodovodu v Poličce a obcích Pomezí a Květná. 

Kromě vedení obcí se jednání zúčastnili zástupci provozovatele vodovodní sítě společnosti VHOS, a. s., Moravská Třebová, ředitel Svazku obcí Vodovody Poličsko a zástupci Krajské hygienické stanice Pardubického kraje.

Provozovatelem vodovodní sítě VHOS, a.s. byla protokolárně potvrzena nezávadnost odebraných vzorků ze dne 9.8.2019 a následně 10.8.2019 na mikrobiologické a virologické vyšetření.

Krajskou hygienickou stanicí byly dnes odebrány vzorky na mikrobilogické a virologické vyšetření, jejichž výsledek bude znám nejdříve zítra 13.8.2019. V případě nezávadnosti těchto vzorků bude dle vyjádření zástupců Krajské hygienické stanice vydáno oznámení o zrušení opatření k převařování pitné vody. Zároveň byly dnes odebrány vzorky i provozovatelem VHOS na mikrobiologické vyšetření.

Po obdržení příslušných protokolů o výsledcích laboratorních testů budou tyto dokumenty uveřejněny na webu města.  

Dnes také Město Polička obdrželo oficiální úřední cestou dokument KHS Pardubického kraje – Opatření obecné povahy, který pouze v předepsané právní formě oficiálně zpětně stvrzuje prvotní doporučení KHS z úterý 6.8. 2019. Dokument je řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ.

V rámci zjišťování původu znečištění probíhají v současné době kamerové prohlídky kanalizace v lokalitě Hegerova. Zítra dne 13.8.2019 bude za přítomnosti hydrogeologů provedena kamerová prohlídka vrtu V7.  

I nadále trvá vydané doporučení hygieniků na převařování pitné vody. Toto opatření lze odvolat až po opakovaném negativním laboratorním výsledku a jednoznačném prokázání nezávadnosti vzorků. 

Další průběžnou informaci o průběhu řešení celé události zveřejníme na webových stránkách města Poličky během zítřejšího dne.