Město Polička

Kvalita pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné je dle KHS v pořádku - 14.8.2019

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje s účinností od 17:00 hodin dne 14.08.2019 zrušila opatření k převařování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné – https://www.khspce.cz/zruseni-opatreni-predbezne-povahy-policka-pomezi-a-kvetna/. Opakované odběry prokázaly nezávadnost vody odebírané z veřejného vodovodu. Vodovodní řád bude i nadále napájen výlučně ze zdrojů v Čisté a Sebranicích, které byly od počátku nezávadné. Vrty, ze kterých měla pocházet závadná voda jsou do odvolání nadále odstaveny. Po stanovenou dobu budou ve dvoudenních (na mikrobiologické vyšetření) a týdenních intervalech (na virologické vyšetření) z preventivních důvodů odebírány na území obcí Polička, Pomezí a Květná kontrolní vzorky v domácnostech a provozech odběratelů vody.

KHS dále doporučuje postup spotřebitelů po odvolání nařízení převařování vody takto:

  1. Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty (voda je stabilně chladná). Odmontujeme všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchneme a namočíme na půl hodiny do virucidního dezinfekčního přípravku nebo ponoříme do nádoby s vodou, kterou ohřejeme až k bodu varu.
  2. Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstraníme všechen led a zařízení umyjeme a opláchneme.
  3. Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50 °C), vypustíme z nich všechnu vodu a naplníme je novou studenou vodou.
  4. Pokud používáte nějaké zařízení na doúpravu vody v domácnosti („vodní filtr“), vyměníme filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně umyjeme a propláchneme, případně dezinfikujeme. Nelze-li filtrační element vyměnit, poradíme se s prodejcem, jak dále bezpečně postupovat. U iontoměničů několikrát zapneme regenerační cyklus a zařízení.

Dále přikládáme odkaz na dnešní prohlášení provozovatele VHOS, a.s. k mimořádné situaci – kvalita vody na vodovodu Polička, Pomezí, Květná - https://www.vhos.cz/cs/stranky-mimo-strukturu/prohlaseni-k-mimoradne-situaci-tykajici-se-kvality-vody-na-vodovodu-policka-pomezi-kvetna

Na zítra 15.8.2019 je svolána další koordinační schůzka všech zainteresovaných stran. O výsledku jednání budeme občany města informovat na webu zítra.