Město Polička

Zkušební dopravní řešení na ul. Svépomoc

RM města schválila zkušební dopravní režim na ul. Svépomoc.  V ulici dojde k zjednosměrnění směrem od ul. Vrchlického po ul. P. Jilemnického s tím, že úsek od ul. Vrchlického po odbočku k ul. Havlíčkova bude obousměrný. Navržená změna dopravy je prozatím na zkušební dobu 2 měsíců (září, říjen). Poté bude zkušební provoz i za účasti obyvatel ulice vyhodnocen, případně upraven. Nové řešení dopravního provozu nesmí zároveň zatížit přilehlé ulice a celkovou dopravní situaci v Poličce, v žádném případě nemá za cíl přenést problém do jiných částí města a ulic.

 

Uvedená změna byla navržena na základě dlouhodobých stížností na intenzitu dopravy i v kontextu parkování vozidel rezidentů po obou stranách ulice.  Projednána byla s obyvateli předmětné ulice, za účasti dopravních expertů, zástupců odboru dopravy MěÚ, městské policie a dopravního inspektorátu Policie ČR Svitavy.

 

Naděžda Šauerová, tisková  mluvčí města