Město Polička

obrázek

Velká rekonstrukce objektů Modřeckého rybníka

Velká rekonstrukce objektů Modřeckého rybníka

Město Polička realizuje zásadní obnovu a rekonstrukci výpustného a bezpečnostního objektu Modřeckého rybníka včetně hráze, po které vede silnice do Modřece. Stav vodního díla byl po dlouhé roky havarijní a docházelo k propadání vozovky na hrázi. Celkové náklady jsou ve výši cca 2,5 mil. Kč, 0,5 mil. jde z rozpočtu města, 2 mil. z dotace Ministerstva zemědělství. Dílo by mělo být hotové do konce října tohoto roku. 

Stavební práce zahrnují celkovou rekonstrukci základních funkčních objektů rybníka, jako je vypouštěcí zařízení a bezpečnostní přeliv. Nově bude navazující odtok vody plynule napojen na pokračující koryto pod hrází rybníka. Zároveň dojde k rekonstrukci a zpevnění hráze rybníka.

Hlavním cílem tohoto velkého projektu je zajištění bezpečnosti vodního díla včetně silnice na hrázi rybníka a protipovodňová ochrana údolí pod rybníkem. Realizací celé stavby dojde ke zvýšení zadržení kapacity dešťové vody o 5 tis. kubíků. Oprava zároveň přispěje ke stabilizaci významného krajinného prvku.

Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města