Město Polička

obrázek

Uctili jsme památku Bohuslava Martinů

Uctili jsme památku Bohuslava Martinů

Ve středu 28. srpna uplynulo 60 let od úmrtí nejslavnějšího poličského rodáka, Bohuslava Martinů. Zároveň uplynulo 40 let od převozu ostatků skladatele ze Švýcarska do jeho rodné Poličky.  Právě filmem o převozu ostatků Bohuslava Martinů  s názvem "Jsem doma" byl zahájen program dnů, kdy jsme si připomněli úmrtí slavného skladatele. Film byl promítán na zahradě CBM za účasti jeho režiséra Petra Vorlíčka a velkého zájmu veřejnosti. Dík za organizaci tohoto večera patří Spolku Náš Martinů.

Při příležitosti uctění památky skladatele proběhlo zároveň celorepublikové setkání všech českých poboček Společností Bohuslava Martinů. Připomněli jsme si tak 40. výročí založení poličské pobočky SBM. V Tylově domě jsem tak přivítali předsedy pražské, brněnské i zlínské pobočky, bývalé předsedy poličské pobočky i členy současné a nechyběli další vzácní hosté. Vše pod vynikajícím organizačním vedením Mgr. Ellen Erbesové, současné předsedkyně poličské pobočky SBM. 28. srpen opravdu patřil odborníkům a milovníkům Bohuslava Martinů. Ze zahraničních hostů jsme přivítali delegaci z našeho partnerského maďarského města Ebes v čele se starostkou Marií Karsai Szabóne.  Všechny přítomné pozdravil i starosta města Poličky Jaroslav Martinů.

Vyvrcholením celého dne byl pietní akt u hrobu skladatele, kdy účastníci uctili památku Bohuslava Martinů za zvuku zvonů z kostela sv. Jakuba. Závěr dne patřil komornímu vzpomínkovému koncertu „Píseň domova“ v kostele sv. Michaela.

V příštím roce budeme ve vzpomínkovém dvouletí Bohuslava Martinů pokračovat. Připomeneme si 130 let od narození poličského rodáka. A rok to bude jistě bohatý na krásnou hudbu i zajímavé akce. Návštěvu tentokrát přislíbili členové švýcarské pobočky společnosti Bohuslava Martinů z Basileje v čele s jejím předsedou a klavírním virtuosem Robertem Kolinskym.

Přijměte již nyní pozvání na oslavy 130. výročí narození Bohuslava Martinů v roce 2020.

Ing. Naděžda Šauerová, tisková mluvčí města